Policja bliżej ludzi

Mirzec

Otwarty Posterunek Policji w budynku Urzędu Gminy w Mircu to tymczasowa siedziba służb, które stoją na straży ładu i porządku publicznego. Otwarty jest on każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Tel. 41 266-54-17, fax – 41 266-54-19.

Telefony kontaktowe do dzielnicowych: 797 317 408 (asp. Marcin Markowski) 734 477 642 (st. asp. Mariusz Dujka) w godz. pełnienia służby.

W przypadku potrzeby pilnego kontaktu z policją proszę dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112 ewentualnie do dyżurnego KPP w Starachowicach 41 276 02 05 lub 41 276 02 00.

Rada Gminy w Mircu wyraziła zgodę na wykup działki od parafii w Mircu, gdzie ma zostać wbudowany do 2020 roku docelowy Posterunek. Za 1035 m.kw. gmina ma zapłacić 50 tys zł. Akt notarialny z parafią zostanie podpisany przez gminę, pod warunkiem przeznaczenia działki na cele policji. Gdyby do tego nie doszło, działka wraca na majątek gminy.

 

Dodaj komentarz