Policja bliżej ludzi

Mirzec

Otwarty Posterunek Policji w budynku Urzędu Gminy w Mircu to tymczasowa siedziba służb, które stoją na straży ładu i porządku publicznego. Otwarty jest on każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Tel. 41 266-54-17, fax – 41 266-54-19.

Telefony kontaktowe do dzielnicowych: 797 317 408 (asp. Marcin Markowski) 734 477 642 (st. asp. Mariusz Dujka) w godz. pełnienia służby.

W przypadku potrzeby pilnego kontaktu z policją proszę dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112 ewentualnie do dyżurnego KPP w Starachowicach 41 276 02 05 lub 41 276 02 00.

Rada Gminy w Mircu wyraziła zgodę na wykup działki od parafii w Mircu, gdzie ma zostać wbudowany do 2020 roku docelowy Posterunek. Za 1035 m.kw. gmina ma zapłacić 50 tys zł. Akt notarialny z parafią zostanie podpisany przez gminę, pod warunkiem przeznaczenia działki na cele policji. Gdyby do tego nie doszło, działka wraca na majątek gminy.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.