Nowe pomoce, nowe możliwości

Mirzec

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem zaprezentowali możliwości nowych pomocy dydaktycznych, jakie trafiły do szkoły.

Na pokazową lekcje biologii w klasie VII, zaproszono wójta gminy, aby zaprezentować pomoce dydaktyczne otrzymane przez szkołę w ramach realizacji projektu ” Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne”.

Temat lekcji „Budowa i rola układu oddechowego” prowadzonej przez Panią Marię Bernatek realizowany był z wykorzystaniem wielorakich możliwości tablicy interaktywnej. Uczniowie wykonywali ćwiczenia interaktywne przygotowane przez nauczyciela oraz zawarte w zasobach SMART lab, w multimedialnym atlasie anatomicznym; pogłębiali wiedzę poprzez filmy i gry edukacyjne. Pozyskane pomoce dydaktyczne wpłyną niewątpliwie na wzrost atrakcyjności i efektywności edukacji, przygotują i zachęcą uczniów do samodzielnej nauki w oparciu o różnorodne źródła informacji. W ramach różnych projektów w 2017 roku szkoła w Jagodnem wzbogaciła się min. o: zestawy multimedialne z tablicami interaktywnymi, projektorami i wizualizerem, laptopy, przyrządy do obserwacji – mikroskop, lornetki, lupy, kompasy oraz pomoce matematyczne – plansze, pangramy, magnetyczne figury geometryczne, liczydła za łączną kwotę 38.500 złotych.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.