Czy gmina znajdzie wykonawców na tyle inwestycji?

Mirzec

2018 rok w kasie gminy Mirzec zamyka się kwotą 41.211.587 zł po stronie dochodów i 45.596.833 zł po stronie wydatków. Jak nie trudno wyliczyć będzie to budżet deficytowy z kwotą 4.385.246 zł, którego pokrycie gmina planuje z kredytu i wolnych środków. W budżecie nie przewidziano podwyżek podatków rolnego i od środków transportowych. Niewielkie zmiany dotyczą stawek podatku od nieruchomości.

  • 2017 rok to rok, kiedy staraliśmy się, by kolejne lata budżetowe były dofinansowane w funduszy zewnętrznych – informował Mirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec. – Nasze wnioski i starania zaowocowały podpisaniem kolejnych umów. Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 22,8 proc w stosunku do dochodów gminy. To bezpieczne zadłużenie, biorąc pod uwagę fakt, że sięgało już 37 proc. w poprzednich latach. Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2,9 mln zł na nowe zadania. 16 mln zł planowane jest na inwestycje, co stanowi 35 proc. budżetu. To budżet ambitny, ale obawiam się o jego realizację. Bo ostatnie miesiące pokazują jakie są trudności z wyłonieniem wykonawców – nie ukrywa.

W budżecie na 2018 rok zapisano 39 zadań inwestycyjnych. Wśród zadań jednorocznych znalazła się m.in. droga gminna w Jagodnem, chodnik do cmentarza w Gadce, budowa wiat przystankowych, przebudowa drogi do gruntów rolnych Mirzec Poddąbrowa – Mirzec Podborki, wykup działki pod budowę posterunku policji w Mircu, utwardzenie placu manewrowego przy OSP Tychów Stary,modernizacja placu przy OSP Ostrożanka, podobnie przy strażnicy w Osinach, zagospodarowanie terenu przy OSP Tychów Nowy, zagospodarowanie terenu przy SP Małyszyn, oświetlenie gminne przy drodze Mirzec Majorat, doświetlenie drogi w Tychowie Starym, doświetlenie częściowe miejscowości Mirzec Poddąbrowa, utworzenie Klubu Seniora w Mircu (z programu Senior+, z możliwością rehabilitacji), droga powiatowa w Mircu Czerwona wspólnie z powiatem.

Wśród zadań wieloletnich z częściową realizacją w 2018 roku wymienić należy: budowę odwodnienia drogowego w miejscowości Gadka, przebudowę oczyszczalni ścieków, sięgacze związane z budową kanalizacji, budowę kanalizacji w Ostrożance, budowę kanalizacji sanitarnej w Małyszynie Dolnym, gotowa dokumentacja czeka na budowę kanalizacji sanitarnej w Osinach, przebudowę drogi gminnej w Gadce, przebudowę drogi gminnej Mirzec Poduchowne – Korzonek, Mirzec Poddąbrowa – łączniki między ul. Langiewicza a Mirzec Malcówki (droga powiatowa), przebudowę drogi powiatowej Tychów Nowy – Ostrożanka, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, remont sali gimnastycznej, boiska przy SP Osiny i Gadka, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, doświetlenie łącznika Trębowiec Mały, dobudowę oświetlenia drogowego Mirzec Podborki – Mirzec Majorat, sala gimnastyczna w Tychowie Starym.

Takie plany inwestycyjne zyskały akceptację większości radnych gminy Mirzec, którzy głosowali za przyjęciem budżetu w taki kształcie. Przeciwny był tylko radny Radosław Koniarz.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.