Do przedszkola po staremu

Mirzec

Nie zmieniły się kryteria przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Mirzec. Określone kryteria dotyczą również kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem. O przyjęciu dziecka do przedszkola na drugim etapie rekrutacji decyduje m.in. liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu (ponad obowiązkowe 5 godz. – płatne 1 zł za każdą dodatkową godzinę). Punktowane jest to, czy rodzice pracują, czy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo a rodzina pozostaje pod opieką GOPS. Największe szanse na przyjęcie do pierwszej klasy poza obwodem, ma dziecko które odbywało w szkole przygotowanie przedszkolne.

fot. UG Mirzec

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.