To był seniorów czas

Mirzec

W remizie OSP w Gadce spotkali się emeryci. Spotkanie przygotowały gadeckie „Kumosie” kierowane przez prezes Elżbietę Zagajną. Przybyli na nie emeryci z Gadki oraz Jagodnego. Byli na nim również: wójt Mirosław Seweryn, gadecki radny Jan Raczyński i dyrektor mirzeckiego ośrodka kultury Dorota Tomaszewska. W części artystycznej, która rozpoczęła spotkanie, „Kumosie” zaśpiewały kolędy, a potem przy akompaniamencie Piotra Gąsowskiego zaprezentowały zabawne piosenki o ludziach w wieku emerytalnym. Przytoczyły też sentencje i wiersze o wieku dojrzałym. Wiersz swego autorstwa zaprezentowała Janina Strzelec.

Za spotkanie podziękował gospodyniom wieczoru wójt Mirosław Seweryn. Podkreślił przy tym, że cieszy się, iż wiejskie świetlice są miejscem interesujących wydarzeń kulturalnych i poinformował, że trwają starania gminy o zorganizowanie klubu seniora oraz rozszerzenia usług świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Mircu o rehabilitację, czym seniorzy są szczególnie zainteresowani

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.