100 lat SP w Gadce

Mirzec

Dzieje Polski nierozerwalnie splatają się z historią Szkoły Podstawowej w Gadce (gm. Mirzec). Kiedy nasi rodacy zaczęli cieszyć się z upragnionej wolności, w Gadce podjęto pierwsze próby edukacji dzieci i młodzieży. Dziś zacna podstawówka świętuje 100-lecie tego wydarzenia.

Uroczyste obchody 100. rocznicy działalności Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce odbyły się w minioną sobotę, 15 września. Ponieważ jubileusz szkoły ściśle wiązał się z jubileuszem narodowym, rocznica połączona została z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

To było prawdziwe święto wsi, gminy i całej społeczności lokalnej, która od najmłodszego do najstarszego nie odmówiła sobie udziału w tym ważnym wydarzeniu. Obecni byli: uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, zarówno nauczyciele obecni, jak i emerytowani, szerokie grono absolwentów szkoły, wśród których nie zabrakło jedynego księdza z Gadki ks. Stefana Suwary, który razem z proboszczem parafii ks. Henrykiem Kołazińskim sprawował Eucharystię w intencji zacnej jubilatki.

Msza św. jubileuszowa rozpoczęła szkolne uroczystości. Potem część oficjalna i artystyczna odbyła się na placu szkolnym, gdzie program artystyczny w wykonaniu uczniów z racji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pełen był patriotycznych akcentów.

Nie zabrakło przemówień okolicznościowych władz lokalnych z wójtem Mirosławem Sewerynem na czele oraz zaproszonych gości. Wszyscy zgodnie dziękowali i gratulowali społeczności szkoły, że doczekała tak pięknego jubileuszu. Życzenia wraz z upominkami składano na ręce Lidii Drożdżał, dyrektor szkoły. Był czas na refleksje, wspomnienia i zwiedzanie szkoły, która była dla wszystkich otwarta.


Na kartach historii

SP w Gadce istnieje od 1918 roku. Po wypędzeniu zaborców włościanie na czele z mieszkańcem Gadki Janem Raczyńskim zaczęli zabiegać o utworzenie szkoły. Wynajęto salę  lekcyjną w wiejskiej chałupie Stanisława Zagajnego. W roku szkolnym 1918/19, szkoła miała jedną klasę o trzech oddziałach. Liczyła 71 uczniów. Od 1921 roku naukę rozpoczęto w budynku dworskim przygotowanym wcześniej dla uczniów. Pełnił on funkcję szkoły aż do 1972 roku. Rosnąca liczba uczniów wymuszała konieczność budowy nowej szkoły. Uroczyste otwarcie odbyło się w grudniu 1978 roku. Ale i ten budynek, który służył do 2005 roku z czasem okazał się za mały. Rozpoczętą  w 1994 roku budowę szkoły, gdzie dziś odbywają się zajęcia sfinalizowano w 2005 roku.

ewan

1 Komentarz dla “100 lat SP w Gadce

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.