Ułatwienia dla turystów

Brody

Wokół Zalewu Brodzkiego ustawiono siedem nowych tablic informacyjnych. Sześć z nich zawiera mapę zabytków, atrakcji i infrastruktury turystycznej oraz regulamin korzystania ze zbiornika wodnego. Siódma plansza poświęcona jest zabytkowemu przelewowi z 1840r. Oprócz tych działań, w rejonie stawu prowadzona jest duża inwestycja drogowa.

Tablice z mapami turystycznymi wykonane zostały na zlecenie urzędu gminy. Ustawiono je w następujących miejscach: w pobliżu szkoły w Rudzie, przy „Skałach w Rudzie”, koło mostu w Stykowie, w Dziurowie nad rzeką Kamienną, nad Małym Stawem oraz Oczkiem w Krynkach. Plansza przy tamie związana jest z trasą turystyczno – dydaktyczną „Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica”. Tablica informacyjna wraz tłumaczeniem tekstu na język angielski powstała dzięki współpracy gminy Brody ze Studenckim Kołem Naukowym „Zarządzanie” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Duża inwestycja nad zalewem

Wraz z rozwojem infrastruktury turystycznej rozbudowywana jest droga powiatowa Brody – Krynki. Po obu stronach jezdni wybudowane zostaną ścieżki rowerowe i chodniki. Nad zalewem powstanie duży parking, wykonane będą nowe warstwy konstrukcyjne drogi oraz zatoki autobusowe. Wykonawca umocni nasyp od strony zalewu. Inwestycja realizowana jest wspólnie z powiatem starachowickim. W dniu 13 kwietnia br., na placu budowy spotkały się: Pani starosta Danuta Krępa z panią wójt Marzeną Bernat. Szefowe urzędów oceniły, że prace postępują zgodnie z planem. Inwestycja ma być zakończona we wrześniu br. Rozbudowa drogi kosztować będzie ok. 6 mln zł. 3 mln zł pochodzić będzie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z budżetu gminy Brody, na ten cel przeznaczono 1,56 mln zł. Koszty w wysokości 1,44 mln poniesie powiat starachowicki.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.