Święte bobry, nie do ruszenia

Brody

Jak stwierdził Michał Gutowski, zastępca wójta gminy Brody, brody są święte i są nie do ruszenia. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ mieszkańcy gminy Brody, co roku zgłaszają problem i co sezon słyszą podobne tłumaczenia. Największe szkody i spustoszenie, bobry czynią, jak zwykle w okolicach Młynka i Przymiarek. Problemów przysparzają także mieszkańcom sołectwa Brody. Prowadząc, głównie nocny tryb życia sieją strach i zagrożenie. Budują tamy w najmniej odpowiednich dla ludzi miejscach, blokując naturalny nurt wody. Tym samym powodują zalewnia łąk, pól a nawet przydomowych posesji. Zlewiska wody uniemożliwiają uprawę roślin oraz ich zbiory – wyliczają mieszkańcy.

Przeciwdziałanie bobrom nie jest łatwe.

– Bobry to zwierzęta chronione, strzeże ich ustawa o ochronie przyrody. Na podjęcie jakichkolwiek działań trzeba mieć pozwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Urząd Gminy w Brodach wielokrotnie występował o umożliwienie likwidacji tam oraz zgodę na kontrolowany odstrzał. Nasze wnioski były systematycznie ponawiane, dzięki czemu uzyskaliśmy zgodę Dyrekcji na rozbieranie tam na cieku Brody – Lubienia nr 1. Za wyjątkiem okresu ochronnego, ludzie mogą samodzielnie rozbierać tamy, nie narażając się na konsekwencje prawne – wyjaśnia Ernest Kumek z Urzędu Gminy w Brodach.

Problem w tym, że likwidacja tamy, nie likwiduje problemy. Bobry są bardzo konsekwentne i systematycznie odbudowują swoje budowle.

– Była też propozycja odstrzału bobrów, ale żadne koło łowieckie nie jest tym zainteresowane – dodał M. Gutowski, zastępca wójta.

Za ewentualne szkody wyrządzone przez bobry odpowiada Skarb Państwa. Szacowaniem strat i wypłatą odszkodowań zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (ul. Szymanowskiego 6 w Kielcach), gdzie można składać wnioski z tytułu strat spowodowanych przez bobry.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.