Szkoła i przedszkole niezagrożone

Brody

Gmina Brody zamierza przejąć zarówno szkołę podstawową, jak i przedszkole w Rudzie. Wiadomość ucieszyła rodziców.

Przyszłość Szkoły Podstawowej w Rudzie, była głównym tematem spotkania z rodzicami, do którego doszło 22 lutego br. Po tym, jak prowadząca szkołę i przedszkole Barbara Pikus oświadczyła, że rozpoczęła procedurę likwidacji działalności gospodarczej, rodzice byli zaniepokojeni o przyszłość miejscowej edukacji. Okazuje się, że placówki są niezagrożone. Gmina podpisała porozumienie, na mocy którego gmina przejmie zarówno szkołę podstawową jak i przedszkole w Rudzie.

– Chcemy, żeby szkoła nadal funkcjonowała i służyła społeczności. Robimy to dlatego, że takie są potrzeby mieszkańców – mówiła obecna na spotkaniu Marzena Bernat, wójt gminy Brody dodając, że w ciągu kolejnych dojdzie do przeniesienia przedszkola z budynku OSP do szkoły.

Dostosowanie klas wymaga jednak wielu nakładów finansowych i formalnych uzgodnień. Sprawy techniczno-organizacyjne planowanego przejęcia szkoły omówiła Dorota Grudnicka-Glina, dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

– Od 1 września w szkole uczyć się będą uczniowie klas: I, II, III, IV oraz uczniowie kontynuujący gimnazjalny program nauczania (klasy II i III). Co roku, szkole przybywać będzie po jednej klasie. Jeżeli chodzi o uczniów z Rudy, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Adamowie, to gmina proponuje nie wyrywać ich z ich obecnego środowiska szkolnego. W tym celu nadal zapewniony będzie dojazd uczniów do Adamowa – mówiła.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.