Kuczów potęgą jest i basta

Brody Starachowice

Spotkanie informacyjne

– Jesteśmy zainteresowani przyłączeniem sołectw Kuczów i Lipie do Starachowic po warunkiem, że mieszkańcy będą „za”. Jeśli będą przeciw, nikogo na siłę do siebie włączać nie będziemy. Chcemy działać tak, jak Rzeszów a nie Opole – mówi Marek Materek, prezydent Starachowic, który zaprosił mieszkańców sołectwa Kuczów (gm. Brody) na spotkanie informacyjne dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta. 

Odbyło się ono w ub. czwartek, 19 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach, gdzie mieszkańcy Kuczowa zostali dowiezieni (bezpłatnie) specjalnym autobusem miejskim. W tłumie znaleźli się również włodarze gminy Brody z panią wójt oraz radnymi. Zainteresowanie było ogromne, podobnie jak sprzeciw wobec planów prezydenta. Mieszkańcy wyrażali go nie tylko słownie. Przynieśli ze sobą transparenty, które ewidentnie świadczyły o negatywnym stosunku do pomysłu M. Materka.

Argumenty prezydenta

– Wiem, że propozycja przyłączenia była dla państwa szokiem, bo nikt wcześniej nie podejmował w powiecie takiej dyskusji – mówił M. Materek. – Do ostatniej chwili wahaliśmy się z tą propozycją – chodziło głównie o podatki, które w Starachowicach są wyższe. Ale jest przepis, który gwarantuje utrzymanie wam stawek na dotychczasowym poziomie. Z drugiej strony ktoś powie, że dziś mamy taniej ale za dwa lata, kiedy zmieni się skład Rady może być drożej. Oczywiście, ale to ryzyko dotyczy także Rady Gminy, która może wam podwyższyć podatki.

Podobne argumenty dotyczyły także wysokości opłat śmieciowych czy wody i ścieków.

– Nasze ścieki są droższe, bo jesteśmy po modernizacji oczyszczalni, to wszystko przed gminą Brody. Od kiedy objąłem urząd prezydenta stawki są na niezmienionym poziomie a w perspektywie mogą jeszcze ulec obniżeniu – przekonywał dodając argumenty o komunikacji miejskiej, która od 1 marca (autobus linii nr 5) będzie kursowała tylko do granic miasta czy Karcie Dużej Rodziny, która daje wiele ulg (kino, basen, śmieci).

Nie dali się skusić

Obecni na spotkaniu mieszkańcy nie chcieli nawet słyszeć. Przekonani o słuszności pozostania w gminie Brody zapytali tylko, czego prezydent oczekuje w zmian.

– Tylko tyle ile robicie w gminie Brody – płacicie podatki. Nie jest prawdą, że chcemy budować tu spalarnię, bo jeśli ona powstanie to przy ul. Ostrowieckiej, dalej nam się nie opłaca. A schronisko mamy w Janiku, nie będziemy go budować w Lipiu – mówił.

Poruszono także kwestie edukacji, że 60 proc. uczniów SP nr 2 to mieszkańcy gm. Brody. Natomiast odwrotna sytuacja ma miejsce w Dziurowie, gdzie uczęszczają uczniowie z Michałowa. Ale to wyłącznie wybór rodziców.

Argumenty prezydenta były bez szans. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Kuczów potęgą jest i basta – zostajemy w gminie Brody.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.