Dzieci nam przybywa

Brody

Obecny rok szkolny jest przełomowym ze względu na reformę edukacji i funkcjonowanie nowego ustroju szkolnego. Do tej pory we wszystkich szkołach na terenie gminy Brody uczyło się 1007 uczniów. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 98 dzieci (w sumie 1105). W tym roku jest 1005 uczniów w wieku szkolnym. Do przedszkoli  poszło zaś 116 dzieci, co daje w sumie 1121.

– Zmieniły się znacząco proporcje dotyczące ilości dzieci uczących się w szkołach  prowadzonych przez gminę i inne podmioty – mówi Dorota Grudnicka-Glina, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. – W szkołach prowadzonych przez gminę uczy się o 99 uczniów i dzieci więcej, niż w poprzednim roku szkolnym, zaś w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez stowarzyszenia ubyło 83 uczniów i dzieci.

Od 1 września 2017 gmina prowadzi 4 szkoły podstawowe (Adamów, Dziurów, Brody, Lipie) i 4 zespoły szkół (Lubienia, Styków, Ruda, Krynki). Są dwie szkoły oraz przedszkole prowadzone przez stowarzyszenia: SP oraz przedszkole w Stawie Kunowskim oraz SP w Rudniku. Funkcjonują cztery przedszkola o 10-godzinnym wymiarze czasu pracy (Krynki, Lubienia, Ruda, Styków) oraz jedno Niepubliczne Przedszkole w Stawie Kunowskim. W dwóch szkołach utworzono po dwa, 5-godzinne oddziały przedszkolne (Brody, Dziurów).

Opiekun dzienny

W związku z zapotrzebowaniem na organizację opieki dla dzieci w wieku do lat 3 zatrudniono opiekunów dziennych. Usługi te świadczyć będzie PSP w Adamowie. Obecnie trwają prace organizacyjne, które powinny zakończyć się w połowie października br. uruchomieniem opieki nad dziećmi do lat 3.

Remonty w szkołach

Wakacje były czasem intensywnych remontów. W Adamowie wykonano remont całościowy korytarza dolnego, odmalowano cztery sale lekcyjne. Zakupiono nowe szafki do szatni, ławki oraz krzesła dla klasy VII. W Brodach przebudowano szatnię szkolną, wydzielono szatnię i łazienki dla przedszkolaków, przebudowano pomieszczenia gabinetu dyrektora szkoły w salę oddziału „0”, wykonano wentylacje we wszystkich remontowanych pomieszczeniach, malowanie części korytarza na II piętrze oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W Dziurowie odmalowano cztery sale lekcyjne, zakupiono ławki i krzesła dla klas VII. W Krynkach przygotowano dwie sale i dostosowano do potrzeb przedszkolaków, odmalowano hol szkolny na II piętrze, odnowiono wejście budynku do gimnazjum, było malowanie sali lekcyjnej i dostosowanie jej do potrzeb pokoju nauczycielskiego. Zakupiono meble do przedszkola i pomoce dydaktyczne. W Lipiu odmalowano pomieszczenia biblioteki szkolnej, wykonano remont wejścia głównego do szkoły. Zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. W Lubieni odmalowano trzy salach lekcyjnych, odnowiono pomieszczenia biblioteki szkolnej i świetlicy. Zakupiono niezbędny sprzęt. W Rudzie odbył się remont łazienki dla najmłodszych, wymieniono armaturę we wszystkich łazienkach,odmalowano cztery sale lekcyjne, wymieniono kaloryfery i okna w świetlicy i na korytarzach, wycyklinowano parkiet w sali lekcyjnej. W Stykowie odmalowano trzy pomieszczenia, zakupiono niezbędne wyposażenie.

– Projekty, pozwolenia, wykonanie – dokonał tego Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach. Gdyby nie samozaparcie pracowników, nie udałoby się tego dokonać. Potężną pracę wykonano głównie w Brodach, Krynkach i Rudzie dostosowując placówki do potrzeb podstawówki  – mówił Jan Kosiela, sekretarz gminy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.