Pięknieje ulica Piękna

Brody

Trwa przebudowa ulicy Pięknej w Młynku. Na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do ulicy Jodłowej, wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik z kostki betonowej. Usprawnione również zostanie odwodnienie drogi. Wartość inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami sięga kwoty ok. 686,5 tys. zł. Wnioskowana dotacja z budżetu państwa wynosi 343,3 tys. zł. Pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu gminy. Przewiduje się, że zakończenie prac nastąpi na przełomie września i października br.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.