Wspólnie dbajmy o porządek

Brody

Metalowe kosze na śmieci ustawione są głownie przy wiatach przystankowych, chodnikach, miejscach użyteczności publicznej oraz koło Zalewu Brodzkiego. Nasz akwen wygląda ładniej dzięki wykoszeniu brzegów o łącznej powierzchni ok. 5 ha. W pobliżu pomników przyrody „Skały w Rudzie” wyrównano teren, usunięto korzenie oraz zasiano trawę. Ponadto, koło molo i wiaty w Rudzie odnowiono studnię. Zamiast brzydkiej, zużytej konstrukcji stoi estetyczna pompa wodna – tzw. abisynka. Koszt wyżej wymienionych prac wyniósł ponad 24 tysiące zł.

Urząd nie tylko dba o czystość ale stwarza nowe miejsca wypoczynku nad zalewem. Wybudowane jest molo, powstały trzy miejsca ogniskowe z rosnącymi w pobliżu klonami, ustawiono siedem tablic informacyjnych. Działania te mają na celu przyciągnąć jak najwięcej turystów. Zwiększenie liczby przyjezdnych wpływa bowiem na rozwój przedsiębiorczości na naszym terenie.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.