Wspólnie dbajmy o porządek

Brody

Metalowe kosze na śmieci ustawione są głownie przy wiatach przystankowych, chodnikach, miejscach użyteczności publicznej oraz koło Zalewu Brodzkiego. Nasz akwen wygląda ładniej dzięki wykoszeniu brzegów o łącznej powierzchni ok. 5 ha. W pobliżu pomników przyrody „Skały w Rudzie” wyrównano teren, usunięto korzenie oraz zasiano trawę. Ponadto, koło molo i wiaty w Rudzie odnowiono studnię. Zamiast brzydkiej, zużytej konstrukcji stoi estetyczna pompa wodna – tzw. abisynka. Koszt wyżej wymienionych prac wyniósł ponad 24 tysiące zł.

Urząd nie tylko dba o czystość ale stwarza nowe miejsca wypoczynku nad zalewem. Wybudowane jest molo, powstały trzy miejsca ogniskowe z rosnącymi w pobliżu klonami, ustawiono siedem tablic informacyjnych. Działania te mają na celu przyciągnąć jak najwięcej turystów. Zwiększenie liczby przyjezdnych wpływa bowiem na rozwój przedsiębiorczości na naszym terenie.

 

Dodaj komentarz