Podatki pod lupą

Brody

Gmina Brody podsumowała ściągalność podatków za ub. rok. Dane przedstawione przez Dorotę Dyka, skarbnika gminy, obejmują okres na dzień 5 grudnia 2017 roku. Ściągalność podatków od osób prawnych na wynosiła 91 proc., natomiast w przypadku osób fizycznych – 87 proc. Podsumowano także wpływy z opłat śmieciowych. Na koniec listopada ściągalność tych należności wynosiła 89 proc. Do tych, którzy zalegają z opłatami zostały wysłane upomnienia. Wobec niektórych wszczęto postępowania egzekucyjne (podlegają im również ci, którzy nie płacą za śmieci). Tam gdzie było to możliwe wysłano tytuły wykonawcze. Ale jak poinformowała pani skarbnik wśród osób zalegających są często petenci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od których trudno egzekwować należności. Osoby te często wnioskują o umorzenie w związku z trudną sytuacją życiową lub zdarzeniem losowym. W uzasadnionych przypadkach stosowane są ulgi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.