Komputery dla szkół

Brody

Gmina Brody pozyskała pieniądze unijne na zakup m.in. 62 komputerów dla siedmiu szkół: w Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni, Rudzie i Stykowie.

Koszt doposażenia pracowni informatycznych wyniósł łącznie ok. 171,5 tys. zł. Dotacja w wysokości 75% kosztów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zakupy realizowano w ramach zadania pt.: „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Brody”.

Wnioski przygotowywane były w Urzędzie Gminy Brody na podstawie zapotrzebowań przedstawionych przez dyrektorów szkół. Najwięcej komputerów trafiło do tych szkół, które miały mało komputerów lub gdzie używano przestarzałego sprzętu.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.