Komputery dla szkół

Brody

Gmina Brody pozyskała pieniądze unijne na zakup m.in. 62 komputerów dla siedmiu szkół: w Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni, Rudzie i Stykowie.

Koszt doposażenia pracowni informatycznych wyniósł łącznie ok. 171,5 tys. zł. Dotacja w wysokości 75% kosztów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zakupy realizowano w ramach zadania pt.: „Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Brody”.

Wnioski przygotowywane były w Urzędzie Gminy Brody na podstawie zapotrzebowań przedstawionych przez dyrektorów szkół. Najwięcej komputerów trafiło do tych szkół, które miały mało komputerów lub gdzie używano przestarzałego sprzętu.

 

Dodaj komentarz