Adamów, Dziurów, Lubienia. „Bezpieczne+”

Brody

Trzy szkoły z gminy Brody uczestniczą w programie „Bezpieczna+”. Adamów położył nacisk na przeciwdziałanie przemocy. Uczniowie byli na wycieczce w Krakowie, gdzie poznawali historię miasta i mniejszości kulturowych. W Żydowskim Muzeum Galicja na Kazimierzu wzięli udział w warsztatach na temat przeciwdziałania dyskryminacji.

W Dziurowie, który stawia na bezpieczeństwo na drodze, zorganizowano szkolenie na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. W spotkaniu z udziałem policji, oprócz uczniów uczestniczyli także rodzice i nauczyciele.

Szkoła w Lubieni w ramach umiejętności rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz radzenia sobie ze stresem zorganizowała wycieczkę na spektakl profilaktyczny w Teatrze Współczesnym w Krakowie. Ich pokłosiem były warsztaty teatralne. W laboratorium „Klockolandii – Centrum Nauki i Zabawy” uczniowie eksperymentowali z wykorzystaniem klocków LEGO. W części warsztatowej budowali roboty, z ich użyciem wykonywali doświadczenia naukowe.

Na realizację programu, który będzie kontynuowany szkoły otrzymały ponad 20 tys. zł z Urzędu Wojewódzkiego.