Szkolny ranking wyników gimnazjalnych

Bodzentyn Brody Mirzec Nowa Słupia Oświata Pawłów Starachowice Wąchock

Prezentujemy wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego jakie osiągnęli uczniowie naszych szkół. Niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o wyniki ze wszystkich przedmiotów jest Gimnazjum Społeczne Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Starachowicach.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, jaki osiągnęli uczniowie poszczególnych szkół w powiecie starachowicki i kieleckim. Poniżej przedstawiamy wyniki ze wszystkich naszych szkół, w poszczególnych przedmiotach, z jakimi musieli zmierzyć się uczniowie na egzaminie.
Na prowadzeniu jak i w latach ubiegłych wciąż jest Gimnazjum Społeczne STO w Starachowicach. Uczniowie tej szkoły osiągnęli wyniki wyższe niż średnie w województwie czy kraju!
W przedmiotach przyrodniczych, matematyce i języku polskim bardzo dobrze poradzili sobie również uczniowie gimnazjum w Chybicach, ustawiając się tuż za Społecznym Gimnazjum. W języku angielskim doskonale poradzili sobie uczniowie Gimnazjum nr 2 w Starachowicach, a z historii i WOS tuż za liderami było Gimnazjum z Rzepina.
na osobnych rastrach


Język angielski – liczba zdających – wynik procentowy
Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach – 15 – 97%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 70 – 76%
GMINA STARACHOWICE – 73%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 110 – 72%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 68 – 69%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 38 – 69%
KRAJ – 68%
POWIAT STARACHOWICKI – 67%
Gimnazjum w Bodzentynie – 70 – 66%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 54 – 66%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 66%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 61 – 65%
GMINA MIRZEC – 65%
GMINA BODZENTYN – 65%
GMINA BRODY – 65%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 54 – 63%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 30 – 63%
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 19 – 63%

POWIAT KIELECKI – 63%

GMINA WĄCHOCK – 63%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 60%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 58%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 58%
GMINA PAWŁÓW – 58%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 27 – 57%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 56%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 55%
GMINA NOWA SŁUPIA – 55%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 31%
Gimnazjum Niepubliczne w Starachowicach – 16 – 31%


Historia i WOS – liczba zdających – wynik procentowy
Gimnazjum Społeczne STO w Starachowicach – 15 – 71%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 43 – 62%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 80 – 60%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 60%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 59%
KRAJ – 59%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 58%
POWIAT KIELECKI – 58%
GMINA PAWŁÓW – 58%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 58%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 72 – 57%
Gimnazjum w Bodzentynie – 77 – 56%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 71 – 56%
GMINA STARACHOWICE – 56%
POWIAT STARACHOWICKI – 56%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 45 – 55%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 56 – 55%
GMINA WĄCHOCK – 55%
GMINA BRODY – 55%
GMINA BODZENTYN – 55%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 75 – 54%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 148 – 54%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 54%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 35 – 54%
GMINA NOWA SŁUPIA – 54%
GMINA MIRZEC – 54%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 52%
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 19 – 50%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 34%
Niepubliczne Gimnazjum w Starachowicach – 16 – 32%


Język polski – liczba zdających – wynik procentowy
Gimnazjum SpołeczneSTO w Starachowicach – 15 – 81%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 75%
Gimnazjum w Bodzentynie – 77 – 72%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 35 – 71%
GMINA PAWŁÓW – 71%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 43 – 70%
GMINA BODZENTYN – 70%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 69%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 56 – 69%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 80 – 69%
GMINA WĄCHOCK – 69%
GMINA BRODY – 69%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 68%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 71 – 68%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 68%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 68%
KRAJ – 68%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 45 – 67%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 72 – 67%
POWIAT KIELECKI – 67%
POWIAT STARACHOWICKI – 67%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 148 – 65%
GMINA STARACHOWICE – 65%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 75 – 64%
GMINA MIRZEC – 64%
GMINA NOWA SŁUPIA – 62%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 61%
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wzdole Rządowym – 19 – 61%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 35%
Gimnazjum Niepubliczne w Starachowicach – 16 – 25%


Matematyka – liczba zdających – wynik procentowy
Gimnazjum Społeczne STO w Starachowicach – 15 – 71%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 57%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 43 – 57%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 35 – 56%
GMINA BRODY – 54%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 80 – 53%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 71 – 53%
POWIAT KIELECKI – 53%
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 19 – 52%
GMINA PAWŁÓW – 52%
KRAJ – 52%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 51%
GMINA BODZENTYN – 51%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 51%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 50%
Gimnazjum w Bodzentynie – 77 – 50%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 75 – 50%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 56 – 50%
GMINA WĄCHOCK – 50%
GMINA MIRZEC – 50%
POWIAT STARACHOWICKI – 50%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 44 – 48%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 72 – 48%
GMINA STARACHOWICE – 48%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 148 – 46%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 46%
GMINA NOWA SŁUPIA – 46%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 44%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 30%
Niepubliczne Gimnazjum w Starachowicach – 16 – 16%


Przedmioty przyrodnicze – liczba zdających – wynik procentowy
Gimnazjum społeczne STO w Starachowicach – 15 – 72%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach – 42 – 60%
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku – 56 – 57%
GMINA WĄCHOCK – 57%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie – 43 – 56%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie – 71- 56%
Gimnazjum nr 4 w Starachowicach – 72 – 56%
KRAJ – 56%
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach – 80 – 55%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – 55%
POWIAT KIELECKI – 55%
GMINA PAWŁÓW – 55%
GMINA BRODY – 54%
POWIAT STARACHOWICKI – 54%
Gimnazjum nr 1 w Starachowicach – 44 – 53%
Szkoła Podstawowa w Mircu – 75 – 53%
Zespół Szkół w Rudkach – 37 – 53%
GMINA STARACHOWICE – 53%
GMINA MIRZEC – 53%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach – 38 – 52%
Gimnazjum nr 3 w Starachowicach – 148 – 52%
Gimnazjum w Bodzentynie – 77 – 52%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 44 – 51%
GMINA BODZENTYN – 51%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach – 35 – 49%
Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi – 38 – 49%
GMINA NOWA SŁUPIA – 49%
Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 19 – 47%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 7 – 34%
Niepubliczne Gimnazjum w Starachowicach – 16 – 29%

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.