Burmistrz z mandatem

Bodzentyn Starachowice

Dariusz Skiba, gospoadrz miasta i gminy Bodzentyn może spać spokojnie. Kilka dni temu komisarz wyborczy w Kielcach Bożena Fabrycy uchyliła swoje postanowienie o wyszeniu jego mandatu.

Sprawa o której wiele mówiło się w połowie ub. roku, wreszcie znalazła swój finał. Dotyczyła nie tylko burmistrza Dariusza Skiby, ale także kilku samorządowców, którzy według komisarzy wyborczych łączyli sprawowane funkcje z zatrudnieniem w administracji rządowej, co stanowi złamanie ustawowego zakazu.

W przypadku gospodarza miasta i gminy Bodzentyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę wniesioną przez pełnomocnika jako spóźnioną. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło zażalenie pełnomocnika. Komisarz wyborczy Bożena Fabrycy wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w odniesieniu do Przemysława Łysaka oraz Roberta Jaworskiego.

Finał jest taki, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi w tych sprawach. – W tej sytuacji zachodzi konieczność uchylenia postanowienia w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza miasta i gminy Bodzentyn – można dowiedzieć się z uzasadnienia komisarza wyborczego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.