Ile kosztuje podłączenie prądu, po raz pierwszy i gdy odetną?

Informacje

Dziś pytanie z branży elektrycznej, dotyczące opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Czytelnicy pytają: ile wynosi taka opłata, gdy po raz pierwszy podłączamy prąd np. w nowo wybudowanym domu oraz ile wynosi opłata przyłączeniowa po tzw. odcięciu prądu, gdy np. użytkownik nie płacił rachunków?
Na pytanie odpowiada Anna Szcześniak, specjalista ds. public relations w PGE Dystrybucja Skarżysko-Kamienna.
– Zgodnie z decyzją z 14 grudnia 2017 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018, która obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia br.
Na jej podstawie stawki opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV kształtują się następująco:
– za przyłącze napowietrzne IV gr. przyłączeniowa – 28,36 zł, V – 28,33 zł, VI w przypadku gdy jest budowane przyłącze – 28,36 zł, VI w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – 7,87 zł
– za przyłącze kablowe: IV gr. – 62,24 zł, V – 62,24 zł, VI – 62,24 zł i VI – 7,87 zł
W celu wyliczenia opłaty za przyłączenie należy planowaną moc przyłączeniową dla obiektu pomnożyć przez odpowiednią stawkę z powyższej tabeli. Tak wyliczoną opłatę stosuje się dla przyłączy o długości do 200m.
W przypadku wznowienia dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw m.in. z tytułu braku opłat za energię elektryczną i świadczenie usług dystrybucji pobiera się opłatę w wysokości: a) na napięciu nN 85,48 zł, b) na napięciu SN 128,21 zł, c) na napięciu WN 160,27 zł.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.