Ile kosztuje podłączenie prądu, po raz pierwszy i gdy odetną?

Informacje

Dziś pytanie z branży elektrycznej, dotyczące opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Czytelnicy pytają: ile wynosi taka opłata, gdy po raz pierwszy podłączamy prąd np. w nowo wybudowanym domu oraz ile wynosi opłata przyłączeniowa po tzw. odcięciu prądu, gdy np. użytkownik nie płacił rachunków?
Na pytanie odpowiada Anna Szcześniak, specjalista ds. public relations w PGE Dystrybucja Skarżysko-Kamienna.
– Zgodnie z decyzją z 14 grudnia 2017 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018, która obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia br.
Na jej podstawie stawki opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV kształtują się następująco:
– za przyłącze napowietrzne IV gr. przyłączeniowa – 28,36 zł, V – 28,33 zł, VI w przypadku gdy jest budowane przyłącze – 28,36 zł, VI w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – 7,87 zł
– za przyłącze kablowe: IV gr. – 62,24 zł, V – 62,24 zł, VI – 62,24 zł i VI – 7,87 zł
W celu wyliczenia opłaty za przyłączenie należy planowaną moc przyłączeniową dla obiektu pomnożyć przez odpowiednią stawkę z powyższej tabeli. Tak wyliczoną opłatę stosuje się dla przyłączy o długości do 200m.
W przypadku wznowienia dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw m.in. z tytułu braku opłat za energię elektryczną i świadczenie usług dystrybucji pobiera się opłatę w wysokości: a) na napięciu nN 85,48 zł, b) na napięciu SN 128,21 zł, c) na napięciu WN 160,27 zł.

Dodaj komentarz