Dzień Dawcy Szpiku w Starachowicach. Przyjdź, podaruj chorym drugą szansę!

Informacje Starachowice

Możesz pomóc w walce z nowotworami krwi! W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Taką diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi 1:20 000, a nawet 1: kilku milionów. Cechy tkanki Pacjenta i Dawcy muszą wykazywać niemalże 100% zgodność, aby przeszczepienie się udało. To właśnie sprawia, że poszukiwania są tak trudne. Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, który waży minimum 50 kg i nie ma dużej nadwagi, może zostać Dawcą.
W przyszłym tygodniu będziemy mieli możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca komórek macierzystych. Rejestracja odbywać się będzie w środę, 13 i w czwartek, 14 grudnia w Centrum Zdrowia Vita, przy ul. Borkowskiego 1 w Starachowicach
Może gdzieś na świecie żyje człowiek chory na nowotwór krwi, którego wyleczenie możliwe jest jedynie dzięki przeszczepieniu Twoich komórek macierzystych!
Rejestracja jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku polega na udzieleniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka za pomocą specjalnych pałeczek. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz kartę Dawcy. Cały proces rejestracji i badania próbek trwa około 2-3 miesięcy. Wypełniając i podpisując formularz rejestracyjny stajesz się częścią DKMS. Kiedy Twoje cechy tkankowe wykazują zgodność z cechami tkanek potrzebującego przeszczepienia Pacjenta, przeprowadzane są szczegółowe badania w celu wykluczenia jakiegokolwiek ryzyka dla Dawcy, jak i Pacjenta.
Pobranie komórek macierzystych:w 80% przypadków odbywa się z krwi obwodowej, a tylko w 20% przypadków odbywa się poprzez pobranie szpiku z talerza kości biodrowej i nie ma nic wspólnego z kręgosłupem!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.