Nie będzie progów zwalniających na tzw. Alei Starów

flash Informacje Starachowice

Mieszkańcy ul. Majówka w Starachowicach chcą by na nowo wyremontowanej drodze w rejonie ulic: Majówka, 8 Maja oraz Lipowa, zostały zamontowane trzy progi zwalniające oraz oznaczenie pionowe D-40 Strefa zamieszkania. Ze względu na wykonanie nowej nawierzchni drogi, nie brakuje kierowców którzy jeżdżą z nadmierną prędkością. Aby ograniczyć możliwości nierozważnych kierowców mieszkańcy za pośrednictwem Mariusza Zaborskiego, radnego miejskiego proszą o montaż progów zwalniających oraz pionowego oznaczenia D-40.
W odpowiedzi Jerzy Miskiewicz, zastępca prezydenta Starachowic poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych , progi zwalniające w wymienionym terenie nie mogą zostać zamontowane. Zgodnie z rozporządzeniem progi zwalniające nie mogą być umieszczone bliżej niż 40 m od skrzyżowania lub drogi. Do „Alei Starów” dochodzi 10 uliczek łączących ją z ul. Majówka, a największa odległość ok. 60 m jest między uliczkami znajdującymi się przy blokach Majówka 7 i Majówka 11 a.
Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Znakiem tym jest znak D-40 (oraz odwołujący go znak D-41). Wjazdów na obszar zamieszkania wskazany w interpelacji złożonej w imieniu mieszkańców jest 12 (9 od ul. Majówka i po 1 z ul. Lipowej, Oświatowej i 8 Maja). W sumie trzeba ustawić 24 znaki (12 szt. D-40 i 12 szt. D-41). Ponadto w strefie zamieszkania wolno parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, czyli działa tu zasada odwrotna niż „na zwykłej” drodze publicznej: nie szukamy znaku „zakaz parkowania”, by wiedzieć gdzie nie wolno postawić auta, lecz szukamy znaku „parkować dozwolono”, by móc spokojnie postawić tam swój pojazd. Mając powyższe na uwadze aby auta parkujące między blokami w ww. strefie stały zgodnie z przepisami należałoby stworzyć miejsca parkingowe, co niesie za sobą dodatkowe nakłady finansowe – wyjaśnia wiceprezydent.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.