Wielki Piec pod pieczą Ministerstwa Kultury?

Historia Kultura Starachowice

W ostatniej wizycie prof. Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego (21 lipca), władze powiatu upatrują szansy na renowację zabytkowych obiektów na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Wizyta jak twierdzą poseł Krzysztof Lipiec i starosta Danuta Krępa, dały szansę na lepsze jutro dla Muzeum.
– Ostatnia wizyta premiera Glińskiego bardzo wiele wniosła. Pojawiła się szansa na współpracę, na mocy umowy zawartej między powiatem starachowickim a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpraca dawałaby szanse na wyższe fundusze, potrzebne na utrzymanie zabytkowych obiektów w odpowiednim stanie. Ministerstwo byłoby współprowadzącym Muzeum – mówi D. Krępa.
– Do zawarcia umowy potrzebna jest zgodna Rady Powiatu, dlatego na najbliższej sesji przedstawię radnym projekt o nawiązaniu współpracy.
Poseł Krzysztof Lipiec powiedział, że prof. P. Gliński był zauroczony starachowickim Muzeum oraz znajdującymi się tu zabytkami. – Wspólnie zastanawialiśmy się w jaki sposób odciążyć powiat starachowicki, a jednocześnie dać szansę Muzeum. Pojawiły się dwie propozycje. Pierwsza dotyczy współpracy. Rada Powiatu wystąpi do Ministerstwa by stało się ono organem współprowadzącym. Drugiej szansy upatrujemy w funduszach norweskich przeznaczonych na wspieranie dziedzictwa narodowego, o które będzie można aplikować. Zwróciliśmy się do prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” by w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, SSE mogła przygotować projekt dla Muzeum, by można było apliko9wać o fundusze unijne. Strefa przygotowywała już projekt dla Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy i Krakowa, dzięki temu dysponujemy dziś najnowocześniejszym sprzętem do ratowania dzieł sztuki.
Marcin Perz, prezes SSE „Starachowice” potwierdził wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.