W Starachowicach przed półwieczem

Historia Starachowice

Starachowice roku 1962. Dokładnie pół wieku temu. Jakie miano tu wówczas problemy, co zamierzano i czego się obawiano… Oto garść faktów:

Gospodarka komunalna i mieszkalnictwo. Początek asfaltowania ulic, ale w licznych przypadkach do utwardzania nawierzchni nadal używa się jeszcze szutru i szlaki wielkopiecowej. Przewleka się w czasie budowa głównej arterii miasta, Alei Pod Skarpą, co jest skutkiem nieuregulowanego prawa własności terenu. Miejskim wysypiskiem śmieci są byłe kamieniołomy na Orłowo. 21 lipca próbny rozruch oczyszczalni ścieków pod Michałowem.

Pokryty kamieniem polnym rynek w Wierzbniku zostaje zakwalifikowany do kapitalnej przebudowy. Program robót, rozpoczętych w 1962 roku, przewiduje zakrycie dwóch studni publicznych, usunięcie bruku, położenie instalacji wodno-kanalizacyjnych, urządzenie zieleńców i pierwszego, publicznego szaletu. Podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia elektrowni obok wielkiego pieca w elektrociepłownię. Po odrzuceniu wniosku Prezydium MRN o przyłączenie do Starachowic Wąchocka, Lipia i Michałowa, Starachowice nadal obejmują obszar 19 km. kwadratowych.

W Starachowicach 328 rodzin zajmuje pomieszczenia niemieszkalne – strychy, piwnice i sutereny. Na jedną izbę w mieście przypada średnio 1,86 osoby, a realizacja planu budownictwa na lata 1961-65 nie jest w stanie rozwiązać problemu zagęszczenia. Wydział lokalowy Prezydium MRN podejmuje akcję wykwaterowywania z bloków tych, którzy mają własne mieszkania. Rozpoczęcie budowy bloków mieszkalnych przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Tynkowanie wzniesionych po 1948 roku budynków FSC na Majówce i obsadzanie ich żywopłotem.

Okazuje się, że Starachowice nie mogą liczyć na otrzymanie środków na budowę ratusza, przewidzianego w planach rozbudowy miasta. A wobec tego Urząd Miejski, po uzgodnieniach z ZPMot, i po przeprowadzeniu robót adaptacyjnych, przenosi się do budynku przy ulicy Radomskiej, będącego dotąd hotelem robotniczym FSC.

Komunikacja, łączność, bezpieczeństwo. Ilość tras komunikacyjnych MPK wzrasta do 17. Po utwardzeniu ulicy 6 Września autobusy poczynają docierać do południowej części miasta. Likwidacja kolejki wąskotorowej, przecinającej ulicę Partyzantów. Starachowicka milicja nie posiada pojazdów zmechanizowanych, w związku z czym Prezydium MRN występuje do Komendy Głównej MO z wnioskiem o przydzielenie jej przynajmniej jednego radiowozu i jednego motocykla. W Starachowicach jest zarejestrowane 503 odbiorniki telewizyjne i 7111 aparatów radiowych.

Oświata. Do starachowickich szkół uczęszcza 9.175 uczniów. Ciasnota powoduje, że nauka odbywa się na dwie, a nawet na trzy zmiany. Rozpoczęcie budowy drugiego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Szkolnej i szkoły podstawowej w południowej części miasta.

Handel. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” podejmuje w Starachowicach Zachodnich budowę swego największego jak dotąd, jednopiętrowego pawilonu handlowego. W związku z „kryzysem kubańskim”, grożącym wybuchem światowej wojny termojądrowej, mieszkańcy wykupują prawie wszystkie artykuły pierwszej potrzeby. W sklepach zostają puste półki. Po wycofaniu przez Chruszczowa rakiet z rejonu morza Karaibskiego odetchnięto z ulgą.

Zatrudnienie. W uspołecznionych zakładach pracy miasta jest zatrudnionych około 23.000 osób, miejscowych i dojeżdżających spoza Starachowic. Z tej liczby 13 tysięcy pracuje w FSC, a 1,5 tysiąca w SPPD.

Klęski żywiołowe. Dolinę rzeki Kamiennej nawiedza w miesiącu maju powódź. Wezbrane wody niszczą nawierzchnie ulic, placów i powodują duże straty w sadach i ogrodach.

Na zdjęciu plac przed dworcem PKP w Starachowicach Zachodnich, zalany wodami opadowymi.

Aleksander Pawelec
Z kart rodowodu odc. 780 (nr 10/2012)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.