Pomysłów było wiele

Historia

Starachowice, połączone z Wierzbnikiem w 1939 roku, były zaniedbane pod wieloma względami. Powstanie tu w 1948 roku Fabryki Samochodów Ciężarowych wzbudziło nadzieje na szybkie i pozytywne zmiany.

Ale urbaniści nie byli w stanie przewidzieć wszystkich przeobrażeń systemowych i gospodarczych, jakie miały nastąpić. Także tego, że sama FSC popadnie w głęboki kryzys i nie będzie w stanie uczestniczyć w tworzeniu rzeczy projektowanych.

A oto kilkanaście przykładów jak miało być.

FSC będzie się nadal rozprzestrzeniać w kierunku północnym, a wobec tego należy ograniczyć zabudowę mieszkaniową w dzielnicy Bugaj. Część starachowickiego przemysłu zostanie przerzucona w rejon Michałowa. Huta w dolinie Kamiennej ulegnie likwidacji, a nowy i nowoczesny tego rodzaju obiekt powstanie w rejonie dawnej Elaboracji.

Istniejąca przy wielkim piecu elektrownia stanie się elektrociepłownią, ta zaś będzie docelowo służyć Fabryce Samochodów Ciężarowych i miastu. Żużel wielkopiecowy, aż do całkowitego wyeksploatowania hałdy, zostanie użyty jako kruszywo do tzw. betonów wylewanych, stosowanych w budownictwie i jako podsypka przy układaniu nawierzchni dróg.

W miejscu hałdy powstanie obiekt sportowy i zieleń, powiększająca obszar parku miejskiego.

Przy budowie stromych odcinków arterii komunikacyjnych drogą kostkę granitową zastąpi cegła klinkierowa, wytwarzana na masową skalę z okolicznych pokładów gliny i iłów. Ulica Kilińskiego w swej dolnej części zostanie poprowadzona po linii krętej, a to w celu złagodzenia niebezpiecznego spadku.

Tereny przyległe do ulicy Marszałkowskiej (dziś Marszałka Piłsudskiego) na przestrzeni parku miejskiego do Kościelnej – zostaną wykupione od prywatnych właścicieli, a następnie wykorzystane pod budownictwo bloków mieszkalnych.

Zostanie wstrzymane lub ograniczone wydawanie zezwoleń na budowę domków indywidualnych w północnej i południowej części miasta, a także na Łazach, ze względu na przeznaczenie tych terenów dla przemysłu, wysokiego budownictwa lub rekreacji.

Starachowice, jako miasto wydzielone, będą siedzibą władz powiatowych, ale tylko do 1980 roku. Miasto, po przyłączeniu terenów z Michałowem i Wąchockiem, powiększy swój obszar z 18 do 53 kilometrów kwadratowych. Ludność Starachowic zwiększy się w 1980 roku do 80, a docelowo do 112 tysięcy mieszkańców.

Wielkie przyszłościowe arterie komunikacyjne i przelotowe – to Aleja pod Skarpą oraz ulice – Marszałkowska i Kilińskiego.

Oprócz istniejącego przy ulicy Radomskiej stadionu sportowego powstaną dwa dalsze: jeden na terenie po wyeksploatowanej hałdzie żużla wielkopiecowego, a drugi we wschodniej części miasta.

W Starachowicach zostanie zbudowany teatr na 800 miejsc, a dla usprawnienia komunikacji międzymiastowej także lądowisko dla helikopterów.

Na stawie rzeki Kamiennej w rejonie Orłowa będzie urządzone kąpielisko i ośrodek sportów wodnych. Tenże staw, a także inne mniejsze zbiorniki wodne, które zostaną odtworzone na rzece Młynówce (o Lubiance i Piachach nie było jeszcze mowy) będą źródłem zaopatrzenia miejscowych sklepów w ryby.

Wznoszony przy ulicy Radomskiej 27 biurowiec, przyszła siedziba dyrekcji i większych działów handlowo-administracyjnych FSC, ze względu na wystrój przewidywaną wysokość 11 pięter – to przyszły „mister Starachowic”.

Dodajmy, że już w końcu lat 70 okazało się, że wiele tych rzeczy jest nierealnych lub niepotrzebnych.

Na zdjęciu budynek przy ulicy Radomskiej, który miał liczyć 11 pięter.

Aleksander Pawelec

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.