Ludzie i zdarzenia

Historia Starachowice

1926 r. 16 stycznia ksiądz Dominik Ściskała dokonał poświęcenia wydziału armatniego nowo wzniesionych w Starachowicach Zakładów Mechanicznych. W sierpniu Zakłady wizytował amerykański organizator pracy Wallace Clark. Wprowadzono zwyczaj wystawiania w wydziałach produkcyjnych fabryki trzech ogólnodostępnych ksiąg. Do pierwszej z nich pracownicy mogli wpisywać prośby skargi i zażalenia; do drugiej pomysły dotyczące ulepszenia pracy; do trzeciej propozycje gospodarcze.

1929 r. Obowiązki burmistrza Wierzbnika pełnił Władysław Sokół, a funkcje ławników: Józef Jasztal, Walerian Popławski i Froim Pracownik. Dyrektorem starachowickiego szpitala został dr Jerzy Suffczyński. Do wierzbnickiej 7-klasowej szkoły powszechnej, zatrudniającej 10 nauczycieli i dysponującej 10 izbami lekcyjnymi, uczęszczało 738 uczniów. W skład Dozoru szkolnego wchodzili: Adam Tuźnik, Władysław Lisowski i ks. Seweryn Krzysztofik. Kierownikiem miejscowych kopalni rud był Antoni Jaworski. Znaczna część górników kopalni „Majówka” dochodziła do pracy pieszo, przez las, z Wąchocka, Lubieni i Tychowa (7-8 km).

1937 r. 26 czerwca pociągiem przez Starachowice przejeżdżał Jego Królewska Mość Król Karol Rumuński wraz synem, Wielkim Wojewodą Michałem. Uprzedzeni o tym członkowie władz miejskich i powiatowych, zgotowali im na udekorowanym flagami Polski i Rumunii dworcu kolejowym w Wierzbniku, uroczyste powitanie.

1953 r. FSC, korzystająca do tej chwili z usług Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie, utworzyła u siebie Dział Głównego Konstruktora. Pierwszym jego kierownikiem został inż. Adam Trzciński. Po nim funkcję tę pełnili: Jerzy Sosnowski, Edward Woźniczko, Antoni Chmielnicki, Ryszard Karsch, Ryszard Bolewski, a po roku 1987 Stanisław Krukowicz.

1957 r. W Starachowickim Klubie Sportowym STAR odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nowym jego prezesem został Franciszek Mikołajczyk, a jego zastępcami: Włodzimierz Czepel, Stefan Gajek i Jan Grabowski. Podczas obrad z satysfakcją stwierdzono, że drużyna piłkarska SKS zdobyła w okresie sprawozdawczym 71 bramek, a straciła 25, czyli znacznie mniej. Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Marian Wesołowski, który strzelił rywalom 20 goli.

1977 r. Rozpoczęto budowę zbiornika wodnego na rzeczce Lubiance, zakryto kanał biegnący od wielkiego pieca wzdłuż torów kolejowych i ulicy Radoszewskiego, wyprostowano zachodnią część ulicy Marszałka Piłsudskiego. Na tle tzw. falowca przy Alei Armii Krajowej oddano do użytku pasaż, w którym znalazły miejsce placówki handlowo-usługowe i PKO.

1980 r. 30 października poseł na Sejm PRL Witold Jakubowski spotkał się w Zakładowym Domu Kultury FSC ze 140 przedstawicielami miejscowej Solidarności. Poinformował zebranych o aktualnych problemach państwa, podejmowanych przez Sejm, a potem odpowiadał na zadawane mu pytania.

2000 r. W czerwcu radni powiatu starachowickiego podjęli uchwałę w sprawie przejęcia na rzecz powiatu terenów w dolinie rzeki Kamiennej wraz z zabytkowym zespołem zabudowań wielkopiecowych. W wyniku dalszych starań utworzono tu Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. prof. Jana Pazdura.

2007 r. Podczas lokalnej imprezy na placu przyklasztornym, Wąchock został ogłoszony Stolicą Humoru. W Starachowicach utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku. W kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na osiedlu Południe zaprezentował swe umiejętności jeden z najwybitniejszych współczesnych dyrygentów i kompozytorów, Krzysztof Penderecki. Zorganizowanie koncertu miało związek z zakończeniem XVIII Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej. Maria Cedro-Biskupowa, znana poetka ludowa i patronka szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie, ukończyła 94 lata.

Aleksander Pawelec
Z kart rodowodu (odc. 791, nr 21/2012)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.