W hołdzie ofiarom i bohaterom. 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Historia Informacje Starachowice

Przy Kamieniu Solidarności, na ul. Armii Krajowej, gdzie odbyły się uroczystości, kwiaty i znicze złożyli m. in. Andrzej Sendecki, członek Zarządu Powiatu Starachowickiego, prezydent Marek Materek wraz z wiceprezydentem Bogdanem Miśkiewiczem, starachowicka delegatura NSZZ „Solidarność” z Marianem Ferencem, Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach oraz Paweł Perchel, działacz opozycji antykomunistycznej. Obchody poprowadził Paweł Rdzanek, przewodniczący MOZ POiW NSZZ Solidarność w Starachowicach. Po uroczystości przy Rondzie Solidarności, w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych odbyła się msza w intencji Ojczyzny i poległych robotników w okresie stanu wojennego.

13 grudnia 1981 na mocy dekretu Rady Państwa, na terytorium ówczesnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzano stan wojenny. Już w pierwszych dniach jego trwania rozpoczęły się liczne aresztowania działaczy opozycyjnych i członków Solidarności. Tysiące z nich internowano. Byli też tacy, którzy za występek wobec reżimowej władzy zapłacili najwyższą cenę.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.