Będzie remont w Muzeum za 100 tys. zł!

Historia Rozmaitośći

100 tys. zł na remont rurociągu R1, stanowiącego element zabytkowego zespołu Wielkiego Pieca otrzyma niebawem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Tę dobrą wiadomość przekazała we wtorek na konferencji starosta Danuta Krępa, dziękując za wsparcie wniosku posłowi Krzysztofowi Lipcowi.
System rurociągów, znajdujących się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach stanowi ważny technologicznie i integralnie element jedynego zachowanego w Europie Zakładu Wielkopiecowego z XIX wieku. Ich stan techniczny nie był jednak zbyt dobry. Stąd też zabiegi dyrekcji mające na celu pozyskanie pieniędzy na renowację. Dzięki środkom własnym oraz dotacjom od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach udało się wyremontować rurociąg R2, R3, oraz częściowo R4. Wymieniono też najbardziej zniszczone podpory pod rurociągiem R1. Do zakończenia całości pozostał jeszcze niewielki rurociąg R5, na remont którego Muzeum złożyło już wniosek do Konserwatora Zabytków. Największym wyzwaniem pozostaje jednak remont najdłuższego rurociągu R1, mierzącego ponad 130m. I właśnie na jego odnowę dyrekcja otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 tys. zł, jak poinformowała we wtorek starosta Danuta Krępa.

  • Pieniądze te bardzo pomogą w odnowieniu rurociągu, a my musimy dbać o nasze dziedzictwo przemysłowe – mówiła starosta, dziękując za pomoc posłowi Krzysztofowi Lipcowi.
  • Cieszę się, że mogłem wesprzeć wniosek przygotowany przez muzeum. Jestem przekonany, że te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane – powiedział poseł, dla którego muzeum jest miejscem w którym historia łączy się z teraźniejszością, a nawet przyszłością.

  • To właśnie tutaj niebawem odbędą się największe w Europie zawody robotyczne European Rover Challenge, co tylko dowodzi, że można korzystać z tradycji przemysłowej łącząc ją z przyszłością. Jestem przekonany, że po tym ważnym wydarzeniu, które odbędzie się na terenie Wielkiego Pieca muzeum zasłynie nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie – mówił na konferencji poseł. – Myślę, że tą perełką będziemy mogli się szczycić jeszcze nie jeden raz.

  • Dzięki dotacji ministra, wsparciu powiatu, a także posła, jesteśmy się w stanie przybliżyć do finalnego celu, jakim jest kompleksowa rewaloryzacja systemu rurociągów – ocenił dyrektor Paweł Kołodziejski. – Jest to bardzo dobra wiadomość w roku jubileuszowym, kiedy obchodzimy 50. rocznicę wygaszenia Wielkiego Pieca, będziemy świętować 70 .rocznicę rozpoczęcia produkcji samochodów Star i oczywiście 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Cieszymy się bardzo i pracujemy dalej dla dobra tego bezcennego skarbu dziedzictwa przemysłowego – zapewnił dyrektor.

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim całość prac kosztować będzie ok. 200 tys. zł. Dotacja z ministerstwa zapewni połowę tej kwoty.

  • Wszystko jest na dobrej drodze, aby zmodyfikować projekt i potraktować jako I etap niezbędnych działań – powiedział poseł, nie kryjąc że będzie to jednak wymagać kolejnych zabiegów.

Wsparcie tego projektu zapowiedziały też władze powiatu.

– Rozważamy możliwość dofinansowania remontu- powiedział wicestarosta Marek Pawłowski.- Zarząd Powiatu pochyli się nad tym problemem i może znajdzie pieniądze na dokończenie tej inwestycji jeszcze w tym roku.

A. Ciesielska

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.