Prezydent odpowiada radnym powiatowym

Gorące tematy Rozmaitośći Starachowice

Radni Klubu „Razem dla Mieszkańców” z Rady Powiatu starachowickiego zwołali konferencję prasową,  podczas której zgłosili szereg zastrzeżeń wobec współpracy powiatu z prezydentem Starachowic.  Piszemy o nich tu: 

http://starachowicki.eu/informacje/starachowice/koalicja-powiatu-zarzuca-prezydentowi-marszalkowi/

Marek Materek przysłał do nas swoją odpowiedź na zarzuty grupy radnych:

Współpracę Miasta i Powiatu w tej kadencji oceniam pozytywnie. Jeśli są między nami jakieś niejasności zawsze staramy się je wyjaśniać a problemy rozwiązywać konstruktywnie wspólnie z Zarządem Powiatu.

Opinię Panów radnych szanuję, ale się z nią stanowczo nie zgadzam.

Miasto i Powiat wspólnie realizują ważne dla Mieszkańców miasta i powiatu inwestycje takie jak:

– Rondo Radomska – Batalionów Chłopskich. Budowa ronda u zbiegu Radomskiej i Batalionów Chłopskich (inwestycja współfinansowana także przez Zarząd Województwa), realizacja tej inwestycji pozwoli zapewnić szybszy i bezpieczny dojazd do szpitala powiatowego,

– Łącznik Szpital – Szkolna. Przedłużenie ulicy Batalionów Chłopskich, którego koszt wynosi ok 4 mln zł realizuje samodzielnie Gmina Starachowice natomiast powiat realizuje samodzielnie odcinek drogi i budowę ronda,

– Lubianka. Wspólnie realizujemy projekt dotyczący rewitalizacji Zbiornika Lubianka, powiat realizuje zalecania nadzoru budowlanego dotyczące tamy, natomiast Gmina projektuje i będzie wykonywała kompleksowe zagospodarowanie Zbiornika, 

– Wiadukt. Powiat zaprosił Gminę do współpracy przy realizacji wiaduktu w Dolnych Starachowicach, zaproponowano finansowanie wkładu własnego inwestycji po połowie przez Powiat i Miasto. Zaproponowano by na wkład miasta złożyły się wkład rzeczowy i finansowy tj. Nieruchomości niezbędne do wybudowania wiaduktu a należące do Gminy Starachowice. Dla Gminy wiąże się to z dodatkowymi kosztami wygospodarowania i remontu lokali socjalnych i komunalnych dla Mieszkańców trzech budynków gminnych, które w związku z inwestycją trzeba będzie opuścić,

– Obwodnica. W tej kadencji samorządu udało się rozpocząć od zera prace nad budową północno zachodniej obwodnicy Starachowic. Dokumentację w 100% finansuje Zarząd Województwa. Gmina i Powiat finansują dodatkową dokumentację, o którą zabiegali Mieszkańcy Gminy Wąchock dot. Połączenia projektowanej północno zachodniej obwodnicy i projektowanej przez GDDKiA obwodnicy Wąchocka. 

Przygotowane zostały trzy warianty budowy, następnie wybrano wariant docelowy, przeprowadzono procedury środowiskowe, które zakończyły się wydaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Niezwłocznie ogłoszono także przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Po jej wykonaniu możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie prac. Procedury te trwają bardzo długo co dla nas również jest irytujące, ale nie mamy na to wpływu. Obserwując przykład budowy trasy S-7 w Skarżysku Kamiennej moglibyśmy zobaczyć, że prace przygotowawcze trwały dobrych kilka lat. W naszym przypadku idzie to zdecydowanie sprawniej. 

– Budowa Ronda Szkolna – Iglasta. Potwierdzam, że istniała możliwość pozyskania dofinansowania do tej inwestycji. Powiat złożył stosowny wniosek do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, jednak wniosek znalazł się na liście rezerwowej a ostatecznie nie uzyskał dofinansowania. Gmina natomiast budowę łącznika zgłosiła do dofinansowania z RPO gdzie mamy możliwość pozyskać dofinansowanie 85%. To oczywiste, że taki wariant Gminie opłacał się zdecydowanie bardziej i z niego korzystamy.

Przypominam że;

– Gmina Starachowice świadczy pomoc na rzecz Powiatu poprzez odśnieżanie chodników zlokalizowanych przy drogach powiatowych,
– zagospodarowała i utrzymuje ronda i rabaty będące własnością Powiatu,

– Gmina bezpłatnie przekazała na rzecz Powiatu swoje nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe.

Panowie radni wspomnieli, że zależy Im na współpracy Powiatu z Miastem i Województwem i by ta współpraca przynosiła efekty.

Moim zdaniem współpraca Miasta, Powiatu i Województwa przynosi dobre efekty o których wspomniałem wyżej. Oczywiście chciałbym aby w kolejnych latach było ich znacznie więcej.

 By unikać nieporozumień warto rozmawiać bezpośrednio z zainteresowanymi a nie komunikować się poprzez media. Gdyby Panowie radni byli zainteresowani merytoryczną współpracą na rzecz miasta i powiatu zachęcam do bezpośredniego kontaktu. 

 Dla Mieszkańców nie ma większego znaczenia czy dane inwestycje realizuje miasto czy powiat. Liczy się to, czy są realizowane. 

Jednocześnie dziękuję Zarządowi Powiatu Starachowickiego za dotychczasową dobrą współpracę na rzecz Mieszkańców i liczę, że będziemy ją kontynuować w przyszłości.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.