Zobacz jaki mandat możesz dostać!

flash Paragraf Rozmaitośći

Na prośbę Czytelnika przedstawiamy aktualny taryfikator mandatów, za wykroczenia w ruchu drogowym. Zobacz ile, za co możesz dostać!
Aktualny taryfikator mandatów 2018 zawiera wszystkie przewidziane przez ustawodawcę kary, które mogą zostać nałożone na kierowcę samochodu osobowego, w przypadku gdy zostanie złapany na popełnieniu wykroczenia. Lista przewidzianych sankcji jest bardzo obszerna. Publikujemy najpopularniejsze.


 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga – 150 zł

  • Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 zł
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł

 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 zł

  • Wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu – 300 zł
  • Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym – 200 zł
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł
  • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 zł
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł

 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 300 zł

  • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów – 350 zł

  • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 zł
 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 zł

 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 zł

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 zł

  • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 zł
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 zł

 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu – 50 zł

 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe – 100 zł

 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym – 100 zł

 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami – 500 zł

 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 500 zł

 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – od 300 zł do 500 zł

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  – od 6–10 km/h do 50 zł
  – od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
  – od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
  – od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
  – od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
  – od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

  3 odpowiedzi na “Zobacz jaki mandat możesz dostać!

  1. PRZYKRO ŻE W TARYFIKATORZE NIE MA POUCZENIA i OSTRZEŻENIA ,taryfikator staje się bezwzględnym narzędziem do bicia winnego ?

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.