Zapraszamy na szkolenie ,, Zmiany w systemie podatkowym VAT, PIT i CIT dla przedsiębiorców w 2018 roku” z udziałem profesora Witolda Modzelewskiego w Starachowicach

flash Starachowice

Nowy 2018 rok przyniesie zmiany w przepisach o podatkach: PIT, CIT i VAT dla przedsiębiorców. Nowe obowiązki dotyczą m.in. przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, procesu fakturowania, rozliczania podatku naliczone w związku z wprowadzeniem tzw. podzielonej płatności, rozliczania kosztów z podatku CIT, funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych czy kwoty wolnej od podatku. By dobrze przygotować się na te zmiany, niezbędna jest odpowiednia wiedza, którą można zdobyć na szkoleniu organizowanym przez Akademię Przedsiębiorczości 18-19 grudnia 2017 roku.

Szkolenie przeprowadzone będzie przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego – prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, Krystiana Łatkę, Jacka Pyssa, Jerzego Bielawny.

Szkolenie kierowane jest szczególnie do pracowników działu księgowości, kadr i płac, biur rachunkowych, doradców podatkowych i przedsiębiorców.

Nabór prowadzony jest do 11.12.2017 roku. Terminy szkolenia w ramce obok.

Szczegółowe informacje na stronie Akademii Przedsiębiorczości www.ap.org.pl oraz w biurze w Starachowicach, pod numerem telefonu 41 275 00 58 lub w biurze w Skarżysku-Kamiennej pod numerem telefonu 41 251 55 60.

Program podatkowego szkolenia

Poniedziałek, 18 grudnia – Zmiany w podatku VAT (prowadzący: Witold Modzelewski i Krystian Łatka) – godz. 9.00 – 15.00

Wtorek, 19.grudnia –  zmiany w podatku PIT i CIT (prowadzący: Jacek Pyssa, Jerzy Bielawny) godz. 9.00 – 16.00

Miejsce: Hotel Senator, ul. Bankowa 7, 27-700 Starachowice

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową istniejącą na rynku od 1996 roku.

Przedmiotem działalności Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, doradztwo personalne, poradnictwo psychologiczne oraz aktywizacja zawodowa.

Odbiorcami są głównie pracownicy oraz kadry kierownicze firm, instytucji i urzędów, osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.

Akademia Przedsiębiorczości posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych w związku z tym ma możliwość organizacji szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw z możliwością dofinansowania do 80%.

Szkolenie poprowadzi m.in. Witold Modzelewski, prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, radca prawny, wykładowca problematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, wiceminister finansów w latach 1992–1996. Jest jednym ze współtwórców systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług, akcyzy oraz Ordynacji podatkowej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.