Wojska Obrony Terytorialnej zainteresowane trzema obiektami w naszym powiecie

flash Starachowice

31 października br. starosta Danuta Krępa spotkała się z gen. bryg. Wiesławem Kukułą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozmowy dotyczyły lokalizacji jednostki obrony terytorialnej w Starachowicach. W zeszłym tygodniu natomiast gościliśmy przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej w Starachowicach, którzy przyjechali zobaczyć nasze obiekty. Ich zainteresowanie budziła miejska strzelnica, a także budynek starego szpitala i dawna siedziba starostwa przy ulicy Oświatowej (d. Mrozowskiego), gdzie udali się wspólnie ze starostą Danutą Krępą.
W pierwszej kolejności odwiedzili strzelnicę, uznaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego za obiekt strategiczny dla polskiego strzelectwa.

To właśnie tutaj szkolą się wojewódzkie kadry młodzieży uzdolnionej sportowo i odbywają zawody rangi pucharów Polski, mistrzostw Polski oraz zawody międzynarodowe. Jest to jedyna strzelnica w kraju dysponująca halą sportową wraz z bazą noclegową, co umożliwia organizację szkolenia centralnego w strzelectwie oraz w innych dyscyplinach sportu. Obecnie trwa tam modernizacja, przy wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017. Obiekt można przystosować do potrzeb centrum szkolenia wojskowego oraz służb specjalnych. Nic więc dziwnego, że wzbudził zainteresowanie wojskowych.

Zaraz potem udali się oni do budynku starego szpitala i byłej siedzibiy starostwa, po których oprowadzały ich: Elżbieta Kita, dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i Małgorzata Nosowicz, kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Ruchomym w Starostwie, odpowiadając przy tym na wszystkie pytania.

Przedstawiciele WOT-u oglądali i notowali. Sporządzili też liczną dokumentację fotograficzną. Całość przekazana zostanie dowódcy WOT-u. W przeciągu miesiąca powinna być znana wstępna decyzja w sprawie obiektów.

Źródło: powiat.starachowice.pl

fot. Powiat Starachowice

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.