Tony żywności dla mieszkańców

flash Mirzec

Ponad 20 ton żywności trafiło do najbardziej potrzebujących osób w gminie Mirzec w ramach programu, którego celem jest ograniczenie ubóstwa wśród mieszkańców. Dostawa została sfinansowana z pieniędzy unijnych „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Majowa dostawa żywności była piątą i ostatnią w tej edycji programu.

Ze wsparcia skorzystało 164 rodziny, łącznie 400 osób z terenu gminy. Programem objętych było 107 dzieci do 15 lat i 92 osoby niepełnosprawne. Osoby te odbierały (11- 14 maja) paczki żywnościowe: artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne oraz cukier i olej. Paczki wydawali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Wsparcie w postaci paczek żywnościowych to część programu. Równie ważne są działania towarzyszące, których celem była integracja osób korzystających z programu, włączenie ich w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia a także wzmacnianie ich samodzielności i kompetencji dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego. Osoby potrzebujące mogły uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach lub warsztatach, na których poruszano tematy przygotowania posiłków, sprawnego zarządzania budżetem domowym, znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia. Podczas spotkań można było dowiedzieć się też jak racjonalnie gospodarować zapasami, żeby zapobiec marnowaniu się żywności a także spotkać się z dietetykiem w sprawie zdrowego odżywiania. W tej edycji programu zorganizowanych zostało dziewięć spotkań warsztatowych.

GOPS w Mircu brał udział w realizacji umowy na dostarczenie żywności ze Świętokrzyskiego Banku Żywności po raz drugi. Po raz pierwszy żywność była dostarczona w 2016 roku. Wtedy ze wsparcia skorzystało ponad 500 rodzin, rozdano ponad 24 tony żywności.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.