Targowica jak nowa

flash Starachowice

Dobiegają końca prace prowadzone w ramach drugiego etapu przebudowy Targowiska Miejskiego w Starachowicach. Obejmował on m.in. budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie placu, utwardzenie terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie, wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów, ustawienie ławek i koszy. Koszt przebudowy placu to blisko 3 mln zł. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic.

Inwestycja ta znacząco poprawiła warunki w jakich prowadzony obecnie jest handel pod chmurką. Dzięki zainstalowaniu nowego, energooszczędnego oświetlenia typu LED zmniejszą się również koszty związane z oświetleniem placu.

Przebudowa placu targowego rozpoczęła się wiosną. W pierwszym etapie utwardzono plac o pow. ponad 5,5 tys m. kw., wybudowano nową kanalizację deszczową na terenie inwestycji wraz z przyłączem do istniejącego kolektora w drodze ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonano remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, wybudowano nowe oświetlenie terenu, kanalizację teletechniczną i instalację niskoprądową, utwardzono również ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, zamontowano elementy wyposażenia targowicy: wiaty śmietnikowe, kontenery na odpady.

 

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.