Szlakowisko w rękach gminy. Radni zgodzili się na wykup działek

flash Starachowice

Gmina od lat wykorzystywała teren Szlakowiska na organizację plenerowych imprez. Latem odbywały się tam koncerty, festyny. Teren jednak prawnie do gminy nie należał. Toczyło się postępowanie o zwrot niniejszej nieruchomości. Jego finałem była decyzją starosty starachowickiego wydana w 2010 r., orzekająca o zwrocie nieruchomości na rzecz spadkobierców jej byłych współwłaścicieli.

W latach 2012- 2015 z inicjatywy gminy prowadzone były rozmowy ze współwłaścicielami nieruchomości na temat zamiany jej części na teren przyległy do siedziby ZEC. Strony nie doszły jednak do porozumienia. W październiku 2016 r. współwłaściciele nieruchomości zaproponowali gminie jej wykup w całości. Stąd na początku 2017 r. Gmina zleciła jej wycenę. Rzeczoznawca majątkowy określił jej wartość na 771.300 zł, tj. 195,02 zł za 1 m². Toczące się od kilku miesięcy rozmowy w tej sprawie przyniosły uzgodnienie warunków nabycia nieruchomości. Ustalono cenę jej wykupu na 850.000 zł płatną w rocznych ratach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.