Sposób na zalane łąki i pola

flash Mirzec

Jest szansa, że odwieczny problem w gminie Mirzec z zalanymi łąkami i polami, choć trochę zostanie rozwiązany. Gminna Spółka Wodna przyjęła plan robót na 2018 rok w zakresie melioracji i konserwacji cieków wodnych. Sprawdź, co jest do zrobienia…
Tym razem temat zalanych łąk i pól na terenie gminy Mirzec został wywołany przez byłego wójta gminy, radnego Marka Kukiełkę. Dopytywał o plany Gminnej Spółki Wodnej, która wśród mieszkańców prowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz udrożnienia cieków wodnych, które są powodem zalewania.

  • Mieszkańcy przekazują darowizny na rzecz spółki wodnej 1-2 zł, ile kto może. Ciekawy jestem, jakie są działania planowane. Kiedy i co zostanie wykonane, biorąc pod uwagę fakt, że z budżetu gminy na działalność melioracyjną wygospodarowano 25 tys zł – mówi M. Kukiełka.

Jak mówi wójt gminy Mirosław Seweryn, w ostatnich latach nie podejmowano spektakularnych działań w tym zakresie, co przełożyło się na drożność rowów itp.

  • Nie było działań ze strony spółki. Zaktualizowano rejestr spółki, co zostało spółce przekazane. Ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. W oparciu o powierzchnie gruntów zmeliorowanych, nastąpiła aktualizacja właścicieli. Spółka podjęła uchwałę o naliczeniu opłaty od powierzchni gruntów fizycznych. Zrobiliśmy to. Pieniądze zbierane przez spółkę mają iść na wkład własny przy udziale funduszy gminy i powiatu starachowickiego na udrożnienie cieków wodnych – wyjaśniał wójt.

W ub. roku przy udziale skromniejszych funduszy niż obecnie udało się udrożnić sączki w Mircu Majoracie, drenaż po wykonanej kanalizacji, prace wykonano w Małyszynie i na strudze w Trębowcu.

Na ten rok zakres zaplanowanych prac jest znacznie większy, ale i zakres potrzeb jest duży, po ta długim czasie braku konserwacji.

  • Liczyliśmy zna zmiany w prawie wodnym, ale tak się nie stało, dlatego poprzez spółkę wodną możemy teraz działać. Jest ogłoszone zapytanie do składania ofert na wykonanie zaplanowanych prac na 2018 rok – mówi wójt.

A wśród nich:

  • naprawa o konserwacja kanału krytego oraz rowu melioracyjnego R-1 od Ostrożanki pod lasem do Małyszyna – Krzewa.
  • konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Gadka na odcinku 2 km od przepustu na rozwidleniu drogi powiatowej Gadka – Jagodne w kierunku p. Henryka Surdego (Gadka – Majorat) z rowem melioracyjnym R-5 do strugi na odcinku 1,9 km.

  • dokończenie konserwacji strugi Krupówka na odcinku ok. 1,9 km od Trębowiec Krupów w kierunku Mirowa.

  • konserwacja Potoku Tychowskiego od strugi Trębowiec do mostu na drodze do Mirczec – Czerwona (odcinek od 1,5 km).

  • dokończenie konserwacji rowu melioracyjnego R-9 do Mirzec – Podborki w kierunku Mirzec – Podkowalów na odcinku 600 mb.

  • konserwacja rowu leliracjnego (R-A, R-11) w miejscowości Jagodne od nr 1 zabudowań

  • dokończenie konserwacji rowu melioracyjnego R-16 w miejscowości Mirzec – Majorat od Państwa Kocębów do przepustu na drodze gminnej w Mirzec – Majorat – rowu melioracyjnego R-16a (odcinek 335 mb).

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.