Sołeckie inicjatywy. Umowy podpisane

flash Mirzec

Podpisane zostały już umowy z przedstawicielami grup inicjatywnych mieszkańców gminy na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2018 roku. Program ten ułatwia realizację potrzebnych dla wsi działań lub inwestycji przy udziale finansowym gminy (do 70 proc. kosztów projektu, nie więcej niż 10 tys. zł). Po stronie mieszkańców może być wkład finansowy, a także rzeczowy lub praca społeczna.

Wśród zgłoszonych i przyjętych do realizacji zadań w ramach PIL na ten rok znalazły się:
– budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów przy wejściu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem (koszt 7.790 zł, wnioskodawca Teresa Sieczka);

– wykonanie żwirowego ogrodu na działce gminnej w miejscowości Mirzec Malcówki (koszt 3.009 zł, wnioskodawca Joanna Stępień);
– zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów setnej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Gadce, połączonych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości (koszt 10.160 zł, wnioskodawca Sylwia Błach);

– nasadzenie zieleni na działce gminnej w Mircu Poddąbrowie (koszt 6.454 zł, wnioskodawca Marian Stompor);

– naprawa schodów wejściowych i modernizacja świetlicy w remizie OSP Tychów Stary (koszt 7.706,50 zł, wnioskodawca Władysław Zając);

– stroje dla „Tychowian” z Tychowa Nowego (koszt 1400 zł, wnioskodawca Jadwiga Matysek).

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.