Skarga na prezydenta bezzasadna

flash Starachowice

Prezydent Starachowic prawo do ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na sprzedaż ok. 20 proc. części działki Targowiska Miejskiego w Starachowicach – to stanowisko Komisji Rewizyjnej na skargę pod adresem M. Materka.
Skargę na bezprawne działanie prezydenta miasta w sprawie sprzedaży części placu targowego złożyli członkowie Stowarzyszenia Targ Starachowice i Zrzeszenia Kupców Polskich pod koniec stycznia br. Sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Starachowicach, która odbyła dwa posiedzenia, podczas których wysłuchano argumentów strony skarżącej. Członkowie Stowarzyszenia Kupców Polskich podtrzymali skargę, twierdząc, iż sprzedaż części targowiska pozbawi część handlujących na tym terenie pracy oraz drastycznie obniży przychody Gminy z tytułu opłat targowych.

Wysłuchano także wyjaśnień pracowników gminy odpowiedzialnych za funkcjonowanie Placu Targowego.

Na podstawie wyjaśnień, stanowiska radcy prawnego i zebranej dokumentacji, Komisja Rewizyjna uznała, że prezydent wydając zarządzenie o sprzedaży ok. 20 proc. targowiska miejskiego miał prawo do ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, a następnie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Starachowice.

Komisja Rewizyjna uznała tym samym skargę na działanie prezydenta za bezzasadną.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.