Skąd te ubezpieczenia?

flash Starachowice

Zainteresowanie Czytelnika wzbudził punkt ubezpieczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Jak stwierdził Czytelnik, „miejscówka” tuż przy Wydziale Komunikacji to idealny punkt na prowadzanie działalności ubezpieczeniowej.

  • Zastanawia mnie tylko, w jaki sposób to miejsce zostało udostępnione? Gdzie, kiedy było  ogłoszenie o wynajęciu powierzchni w budynku użyteczności publicznej?

Jak poinformowała Anna Ciesielska, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego, Centrum Ubezpieczeń wynajmuje wynajmuje od Powiatu Starachowickiego 5,71 m kw. powierzchni na parterze budynku administracyjnego od 1 lipca 2016 roku.

  • Postępowanie w sprawie wynajęcia powierzchni odbyło się w trybie przetargu nieograniczonego ustanego, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ – informuje A. Ciesielska. – Pierwszym etapem było sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. Informacja o sporządzeniu przedmiotowego wykazu była podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w prasie lokalnej (m.in. Tygodnik Starachowicki nr 10 (1156) 07.03.2016) oraz w BIP oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. Wykaz został też wywieszony w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 2 marca do 22 marca 2016 r.

Następnie zostało sporządzone ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wynajęcie części powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Ogłoszenie to również zostało podane do publicznej wiadomości w gazecie Echo Dnia nr 78 z 6.04.2016 r . We wskazanym terminie zgłosiło się siedmiu oferentów. Przetarg odbył się 6 maja 2016 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Najkorzystniejszą ofertę czynszu, która przewyższała prawie 6–krotnie cenę wywoławczą, złożyła firma, z którą została podpisana umowa najmu na okres do 31 grudnia 2020 r.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.