Rehabilitacja na wyciągnięcie ręki

flash Starachowice

Bez kolejki, bez skierowania na świadczenia udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, bez limitów finansowania w rehabilitacji – od 1 lipca br. tak będą korzystały z leczenia osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa z 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Znosi ona przede wszystkim ograniczenia czasowe i ilościowe w zakresie zaopatrzenia tych chorych w wyroby medyczne. Niepełnosprawni w stopniu znacznym skorzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach. Zniesiono limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta grupa niepełnosprawnych skorzysta również ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania. Wyroby medyczne na zlecenie (np. wózki) będą niepełnosprawnym wydawane do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania, natomiast o ilości zaopatrzenia comiesięcznego (np. pieluchomajtek) decydować będzie każdorazowo osoba uprawniona do wystawiania zlecenia.

  • Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością: ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), ze świadczeń medycznych w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach, oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej – bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi – wylicza Beata Szczepanek, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. – Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. To oznacza, że placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Co ważne – niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – wyjaśnia dodając, że osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania (przysługuje każdorazowo, na zlecenie lekarza), a ilość comiesięcznie refundowanych wyrobów medycznych każdorazowo określa lekarz wystawiający zlecenie.

Większe pieniądze, więcej placówek

Na realizację zapisów ustawy o szczególnych uprawnieniach dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ otrzymał dodatkowe 12,1 miliona złotych.

  • Z tej kwoty 7,6 miliona złotych przeznaczone jest na rehabilitację, a pozostałe pieniądze na dofinansowanie materiałów medycznych i ortopedycznych dla osób uprawnionych – wyjaśniła podczas briefingu prasowego Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Oddział zwiększa także liczbę placówek, w których można będzie skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych.

  • Już przeprowadzono dwa postępowania konkursowe, trzecie jest w trakcie i po jego zakończeniu przybędzie w sumie około 40 nowych świadczeniodawców – dodaje rzeczniczka NFZ.

Cieszy, ale…

Zadowolenia z podjętych przez rząd rozwiązań systemowych nie kryją osoby niepełnosprawne i ich bliscy. To milowy krok, dzięki któremu i oni będą mogli czynić kolejne kroki na drodze do coraz większej sprawności. Jak zawsze przy okazji zmian, towarzyszą wątpliwości…

  • Cieszę się, że to zaczyna się dziać, ale to niestety dopiero się zaczyna – nie ukrywa Roman Kubicza, tata Wiktora, który jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. – Rząd szczęśliwie dla nas zaczyna dostrzegać problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych. Jest dużo projektów, jeszcze więcej pomysłów, co i jak zmienić, ale odnoszę wrażenie, że jest to działanie pod przymusem. Za kilka lat, jeśli to, co jest zaplanowane, zostanie wdrożone w życie, to zaowocuje.

Obawa jest jedna, decydenci posługują się terminami w trybie dokonanym, a skoro się należy, to wszyscy pójdą 1 lipca, po to, co im się należy. Zrobi się korek, za który winą zostaną obarczeni świadczeniobiorcy. Bo przecież „my stworzyliśmy warunki, a to pacjenci ustawili się w kolejkę”. Nie wierzę również, że ta rehabilitacja będzie bez limitu, bo nawet internetu nie ma dziś bez limitu za coś trzeba płacić.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.