starachowice
home
RSS

Lista grzechów spółki coraz dłuższa

 • Napisany przez:
 • Skomentuj

Brak ewidencjonowania odpadów we właściwy sposób, przekroczenie dopuszczalnych norm, a także składowanie ich w nieodpowiednim miejscu, zarzuca Centrum Odzysku i Recyklingu w Wąchocku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. To efekt kontroli, przeprowadzonej w marcu br. – dowiedział się TYGODNIK. Jakie były ku temu przesłanki? O tym w rozmowie z Waldemarem Wachem, dyrektorem kieleckiej placówki.…

TYGODNIK: – Kontrola, która rozpoczęła się po doniesieniach dotyczących zwożonych na teren zakładu kolejnych partiach odpadów zakończyła się pod koniec marca. Jakie są jej wyniki?

W. WACH, DYREKTOR WIOŚ W KIELCACH: – Nasze wstępne działania pokontrolne rozpoczęły się w kwietniu. W trakcie kontroli ustalono, że nadal na terenie spółki znajduje się znaczna ilość odpadów. Większa niż dopuszcza to pozwolenie wydane przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Co prawda pozwolenie zostało uchylone, ale wszczęto procedurę odwoławczą. Fakty są takie, iż pozwolenie obowiązuje do dziś, do momentu kiedy nie zostanie rozpatrzone. Kierowane do WIOŚ doniesienia o nowych partiach materiałów potwierdziły się. Okazało się również, iż niewielka ilość odpadów wysyłana jest z nieruchomości w Wąchocku.

– Z nieoficjalnych informacji jakie docierały do mediów wynikało, że odpady były w sposób nie do końca zgodny z rzeczywistością ewidencjonowane. Jak było naprawdę?

– Ewidencja odpadów prowadzona była w dalszym ciągu w sposób niepełny. Pewne fakty trudno było zbilansować. To jeden z zarzutów, które znalazły się w protokole pokontrolnym. W trakcie kontroli na Centrum nałożony został mandat karny. Ustalenia i działania, jakie prowadziliśmy w marcu, były podstawą do podjęcia tzw. działań pokontrolnych.

Jakich?

– Do marszałka województwa, w oparciu o którego decyzję funkcjonuje spółka, skierowana została informacja o wynikach kontroli, utrzymujących się naruszeniach pozwolenia, a także wspomnianego braku należytego ewidencjonowania odpadów. Do burmistrza miasta i gminy Wąchock, skierowaliśmy wniosek z informacją o kontroli oraz o tym, że część nagromadzonych odpadów znajdowała się w miejscach, w których z całą pewnością nie powinna się znaleźć. W oparciu o art. 26 ustawy o odpadach, wnioskujemy do burmistrza o wydanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. We wspomnianej ustawie jest zapis, który mówi wyraźnie, iż taką decyzję może wydać tylko burmistrz. Udostępniliśmy również pełen protokół, tak by gospodarz Wąchocka miał do niego wgląd. Do spółki skierowane zostało ponadto zarządzenie pokontrolne w którym nałożyliśmy wniosek o uzupełnienie ewidencji odpadów.

– Wspomniał pan, że część z nich przekazywana była innym odbiorcom. Oznacza to, iż Centrum mogło zarobić pieniądze na takiej operacji?

– Zobowiązaliśmy spółkę by dostarczyła nam decyzje administracyjne potwierdzające jakim podmiotom odpady przekazano i czy podmioty te dysponują odpowiednimi pozwoleniami. Oprócz tego wszczęte zostały trzy postępowania administracyjne. Decyzje w tym zakresie podejmować będzie WIOŚ. W grudniu 2016 r., po poprzedniej kontroli wydaliśmy decyzję wstrzymującą przyjmowanie odpadów. Od decyzji zostało skierowane odwołanie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który dopatrzył się uchybień prawnych. Nasza decyzja została uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia. Zakończyliśmy kompletowanie dokumentów, przesyłając jednocześnie informację o zakończeniu postępowania ws. wstrzymania działalności.

– Co z wynikami postępowania prowadzonego przez policję i prokuraturę?

– Prokuratura Rejonowa w Starachowicach udostępniła nam wyniki badań, które przeprowadzono pod koniec ub roku. My robiliśmy swoje, ale prokuratura zwróciła się do laboratorium posiadającego akredytacje w zakresie badań odpadów. Nasze takowych nie posiada. Chodziło o aspekt zakopywania odpadów i badanie gruntu. Z naszych informacji wynika, iż opracowana została opinia biegłego w tym zakresie. Przez WIOŚ wszczęte zostało odrębne postępowanie, w oparciu o art. 364 prawa ochrony środowiska ws. wstrzymania działalności w zakresie zbierania i magazynowania odpadów. Powód? Zagrożenie środowiska i spowodowanie zniszczeń w znacznych rozmiarach. Trzecie postępowanie dotyczy nałożenia kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami, niezgodnie z decyzją marszałka.

– Centrum do początku maja zostało zobligowane do uprzątnięcia terenu. Co z decyzją cofającą pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami?

– Nadal jest w odwołaniu, a zatem nie jest uchylona. Czekamy na rozwój wydarzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Wąchock

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Okolice Pawłów Wąchock Mirzec Brody Nowa Słupia Bodzentyn

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Najnowsze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5