Senior patrol nadal w akcji

flash Starachowice

Mija pół roku odkąd w Starachowicach zawiązała się nieformalna grupa seniorów, którzy za cel postawili sobie monitorowanie miasta. Co do tej pory wypatrzyli? Jaki usterki zgłosili służbom miejskim? Czy nadal można ich spotkać na naszych ulicach?

Dwa 3-osobowe patrole złożone z osób starszych wyruszyły w miasto monitorować ubytki i niedociągnięcia pod koniec października ub. roku. Tzw. Senior Parole społecznie miały pomóc służbom miejskim przekazując negatywne spostrzeżenia z naszych ulic.

Czy wywiązali się ze swoich zobowiązań? Czy ich praca przynosi pożądane efekty?

– Do tj pory otrzymaliśmy 42 zgłoszenia od Senior Patrolu, dotyczące nieprawidłowości, jakie wypatrzyli na ulicach Starachowic. Uwagi i zastrzeżenia dotyczyły głównie chodników, ubytków w nawierzchniach, uszkodzonych ławek, awarii oświetlenia, zapadniętych studzienek kanalizacyjnych itp. – wylicza Waldemar Jakubowski, komendant Straży Miejskiej w Starachowicach, do którego członkowie Senior Patrolu zdają pisemne sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną z podejmowanych czynności po zakończonej służbie. A trzeba dodać, że ma ona charakter społeczny. Za swoją pracę seniorzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Oprócz Straży Miejskiej usterki zgłaszane są też bezpośrednio do Wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych za ich usuwanie.

– Wspólnie z Senior Patrolem udało nam się usunąć wraki samochodów, jakie zalegały przy ul. Zachodniej, za co mieszkańcy byli nam bardzo wdzięczni. W sumie zlikwidowaliśmy cztery takie punkty w mieście – dodaje komendant.

Seniorzy angażują się także w działania profilaktyczne, dotyczące np. gromadzenia leków i usuwania ich do miejsc przeznaczenia czy akcji, której celem jest zapobieganie wypalaniu traw. W okresie przed 1 listopada przestrzegali osoby starsze, by zwracali większą uwagę na portfele i telefony komórkowe.

– W okresie zimowym nie chcieliśmy za bardzo angażować osób starszych, z uwagi na wiek, ale mamy stały kontakt telefoniczny, mailowy a także osobisty. Członkowie Senior Patrolu w dalszym ciągu przekazują nam swoje uwagi. Początkowe bardzo negatywne opinie na ich temat, myślę, że nie zachęcały do działania, ale te osoby nadal chętnie wykonują swoją pracę a potrzeba naprawdę jest. Wyłapują drobne, z pozoru błahe rzeczy, które każdy z nas dostrzega, ale nie każdy z nas chce zgłaszać – podsumowuje komendant.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.