Święty Krzyż wpisany na Listę Pomników Historii

flash Nowa Słupia

W ceremonii wziął udział także gospodarz Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, który od Prezydenta RP otrzymał specjalne zaproszenie. W gronie uczestników tej wyjątkowej uroczystości byli m.in. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, wicewojewoda Andrzej Bentkowski, rektorzy wyższych uczelni UJK i Politechniki Świętokrzyskiej, parlamentarzyści i senatorowie ziemi świętokrzyskiej.

– Gmina Nowa Słupia to obszar o wybitnych walorach kulturowych, przyrodniczych, którego historia i praca pokoleń uczyniła Perłą Ziemi Świętokrzyskiej. Jako mieszkańcy Gminy Nowa Słupia jesteśmy dumni, że na naszym terenie znajduje się Skarb Narodowy – Najstarsze Sanktuarium w Polsce, gdzie wielowiekowa tradycja podejmowania pielgrzymów, silne tradycje kultury chrześcijańskiej stworzyły niepowtarzalny klimat do poznawania tego wyjątkowego dziedzictwa kulturowego. – Gratuluję Ojcu Superiorowi Klasztoru na Świętym Krzyżu – Zygfrydowi Wiecha ogromnego sukcesu jakim jest wpis zabytku na Listę Pomników Historii. To właśnie dzięki wysiłkom i staraniom Ojca Superiora – Święty Krzyż powraca na mapę największych wartości kulturowych i materialnych ziem polskich. To uświęcone miejsce Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego zyskuje nowy blask i należne mu miejsce w historii Polski – podsumował Andrzej Gąsior Wójt Gminy Nowa Słupia.

Wniosek o wpisanie Świętego Krzyża na tę prestiżową listę opracowywał dr Hadamik, który od lat prowadzi badania archeologiczne w klasztorze świętokrzyskim.

Wpisanie zespołu klasztornego oraz przedchrześcijańskich obwałowań na Świętym Krzyżu na listę Pomników Historii wzmocni prestiż obiektu, jego znaczenie i poczucie kulturowej wartości dla regionu, ale całej Polski.

Wpisanie na listę Pomników Historii jest jedną z form ochrony zabytków w Polsce, która znalazła się w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status Pomnika Historii przyznawany jest rozporządzeniem Prezydenta RP. Zgodnie z opracowanymi wytycznymi mogą go uzyskać obiekty lub zespoły obiektów zabytkowych, które posiadają szczególną wartość historyczną, naukową, artystyczną, utrwaloną w powszechnej świadomości i o dużym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.