Renta po zmarłym i prawa spadkobierców

flash Starachowice

Jakie są zasady wypłaty świadczeń przyznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które przysługiwały zmarłej osobie? I czy rodzina w imieniu zmarłego może złożyć zeznanie podatkowe, które pozwoli na otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku?

Z prośbą o interwencję zgłosił się do naszej redakcji mieszkaniec gminy Mirzec. Przez lata opiekował się siostrą, choć była od niego starsza.

– Trudne doświadczenia z okresu dzieciństwa, czasów wojny, spowodowały, że siostra nie wyszła za mąż. Nie miała własnej rodziny, tylko mnie. Opiekowałem się nią aż do śmierci, co zresztą obiecałem naszym rodzicom – mówi nasz Czytelnik. – Siostra zmarła w styczniu. Następnego dnia po śmierci przyszedł listonosz z rentą dla niej. Chcąc zachować się uczciwie nie przyjąłem tych pieniędzy, informując, że siostra nie żyje. Kiedy upomniałem się o wypłatę w ZUS, odmówiono mi, mówiąc, że mogę tylko odzyskać te pieniądze przez sąd. Podobnie jest ponoć z rozliczeniem skarbowym. Zawsze był jakiś zwrot. Przecież w ub. roku siostra żyła a to rozliczenia za ub. rok. Czy mnie się te pieniądze nie należą, skoro się nią opiekowałem? – pyta mieszkaniec Mirca dodając, że nie był formalnym opiekunem siostry (na mocy postanowienia sądu), tylko spełniał przyrzeczenie dane rodzicom.

O rozwianie wątpliwości naszego Czytelnika poprosiliśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym. Jakie są zasady wypłat świadczeń z ZUS, które przysługiwały osobie zmarłej. Czy świadczenie płacone jest za miesiąc czy na dany miesiąc? Czy rodzina może się ubiegać o wypłatę świadczenia za miesiąc, w którym członek rodziny żył? W końcu w jaki sposób rodzina może dochodzić swoich praw związanych z wypłatą?

Jak się okazuje nawet, gdyby rodzina żądała wypłaty świadczenia w domu po zgonie osoby uprawnionej, listonosz miał obowiązek odmówić wypłaty świadczenia.

– Zgodnie  z przepisami (art. 136 p. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) w razie śmierci osoby, świadczenie należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. W takim przypadku należy udać się do placówki ZUS i złożyć stosowne dokumenty – wyjaśnia Paweł Szkalej, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach.

By otrzymać świadczenie po zmarłej siostrze, brat musi jednak wykazać, że jest osobą uprawnioną do nabycia spadku po siostrze. Podobne informacje uzyskaliśmy z Urzędu Skarbowego. Rodzina osoby zmarłej może złożyć w jej imieniu zeznanie podatkowe.

– Podstawą do złożenia zeznania jest prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej. Na tej podstawie można się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku – poinformowała Jagoda Wójcicka z Urzędu Skarbowego w Starachowicach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.