Gminni strażacy na piątkę!

flash Mirzec

Za nami zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Trębowcu, w Gadce i w Jagodnem. Wszystkie zarządy wymienionych jednostek otrzymały absolutorium.

Trębowiec

Strażacy z OSP w Trębowcu uczestniczyli w 11 akcjach ratowniczych, w tym 3 razy strażacy wyjeżdżali do miejscowych zagrożeń. Jako jedyna spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wystawiła Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (6 miejsce) i drużynę seniorów (8 miejsce) na zawodach powiatowych. Koszty utrzymania straży wyniosły ponad 20 tys. zł. Sprawność bojową jednostki oceniono na 5.

 

W jednostce działa 32 druhów. Sprawozdanie z rocznej działalności przedstawił prezes Sławomir Paszkowski. W zebraniu uczestniczyli: wójt Mirosław Seweryn, Tadeusz Sobczyk, prezes ZG OSP, kpt. Sławomir Zięba, przedstawiciel PSP w Starachowicach  i Paweł Staszałek, komendant gminny, sołtys Trębowca Stanisław Seweryn. W świetlicy remizy wyremontowanej w 2015r. zawisły dwie tablice ze zdjęciami prezentującymi historię jednostki.

Gadka

W jednostce działa 42 druhów. W akcjach ratowniczych może brać bezpośredni udział 26. Strażacy z Gadki brali w ubiegłym roku udział w 13 akcjach ratowniczych (9 razy gasili pożary, 4 razy likwidowali miejscowe zagrożenia). Druhowie uczestniczyli w ćwiczeniach kompanii powiatowej w obiektach starachowickiego szpitala i w lasach pod Ratajami.

Na zebranie przybyli: wójt Mirosław Seweryn, prezes ZG OSP Tadeusz Sobczyk, przedstawiciel PSP w Starachowicach kpt. Sławomir Zięba, komendant gminny Paweł Staszałek, radni Gadki Jan Raczyński oraz Ireneusz Zagajny, który jest zarazem prezesem OSP. Sprawność organizacyjna i bojowa strażaków z Gadki oceniono na 5.

OSP może pochwalić się sukcesami na strażackich zawodach powiatowych. Drużyna seniorów zajęła 6. miejsce. Chłopięca i dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na zawodach powiatowych zajęły 4. miejsca.

OSP wraz z Młodzieżową Radą Gminy Mirzec były organizatorami zbiórki pieniędzy dla chorej mieszkanki wsi. Akcję w formie festynu przeprowadzono 4 grudnia 2016r.  W szeregi druhów seniorów wstąpiła Aleksandra Gonciarz.

Jagodne

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawiła prezes Renata Witkowska. Obecni byli: wójt Mirosław Seweryn, prezes ZG OSP Tadeusz Sobczyk, przedstawiciel PSP w Starachowicach kpt. Sławomir Zięba, komendant gminny Paweł Staszałek i radna-sołtys Jagodnego Teresa Sieczka. OSP w Jagodnem liczy 39 członków zwyczajnych i 2 honorowych. Przy jednostce działają dwie drużyny MDP: chłopięca i dziewczęca.

Strażacy z Jagodnego gasili w 2016r. 1 pożar i 3 razy likwidowali miejscowe zagrożenia. Młody zarząd jednostki zorganizował Święto Pieczonego Ziemniaka i zabawę sylwestrową. Sprawność bojowa jednostki oceniona została na 5

Komendant P. Staszałek oraz prezes ZG OSP Tadeusz Sobczyk wręczyli odznaki „Strażak Wzorowy”: druhnie Renacie Witkowskiej, druhowi Piotrowi Majewskiemu i druhowi Łukaszowi Derlatce.

W trakcie zebrania druh Ł. Derlatka zrezygnował z funkcji skarbnika. Sekretarzem został Sławomir Witkowski. Skarbnikiem został Marcin Witkowski, a dotychczasowy sekretarz, Maciej Witkowski przejął funkcję gospodarza.

Obecni na zebraniu goście apelowali zgodę w szeregach strażaków i o pomoc młodemu zarządowi.

Zebrania rozpoczęły się od minuty ciszy ku czci zmarłych druhów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.