22 czarne punkty

flash Starachowice

22 – dokładnie tyle punktów na mapie Starachowic wskazali rewirowi Straży Miejskiej, w których w okresie zimowym mogą przebywać osoby bezdomne nie korzystające z miejskiej noclegowni. Z chwilą nastania mrozów funkcjonariusze zwiększyli ich kontrole.

Sprawdzane są opuszczone budynki, kanały ciepłownicze, zejścia do piwnic, piwnice, rejony mostów, studzienki kanalizacyjne, klatki schodowe, baraki oraz miejsca znane nam z przebywania osób bezdomnych. Osobom bezdomnym strażnicy proponują przewiezienie do noclegowni. Niestety większość z nich odmawia pomocy i zakwaterowania w noclegowni, nawet jeśli miałoby się to wiązać z bezpośrednim zagrożeniem ich życia. Co gorsza, w praktyce nie możemy ich do niczego zmusić. Miejsca te w większości pozbawione są ogrzewania i okien, często zagrożone są katastrofą budowlaną a przebywanie w takich budynkach może grozić śmiercią.

Przykładem ul. Cmentarna i przebywający tam trzej bezdomni, którzy regularnie odmawiają pomocy. – Reagujemy na każdy sygnał od mieszkańców dotyczących osób bezdomnych, które pozostawione bez pomocy, mogą zostać w tym trudnym okresie narażone na utratę zdrowia, a nawet życia – twierdzi Waldemar Jakubowski, komendant starachowickiej Straży Miejskiej. Przykładem jest interwencja sprzed kilku dni, dotycząca osoby leżącej na betonowej podłodze co przy kilkunastu stopniowym mrozie, mogło się dla niego skończyć tragicznie.

– Strażnicy udzielili pomocy mężczyźnie, który miał ogromny problem z poruszaniem się ze względu na wyziębienia oraz amputowaną stopę. O potrzebie całorocznej kontynuacji działań, świadczy nie tylko stale zwiększająca się ilość interwencji dotyczących bezdomnych, lecz również ilość interwencji dotyczących samotnych osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, również wymagają wsparcia – podkreśla komendant Jakubowski. – Dzięki dobrej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, możemy wspólnie udzielać potrzebnej im pomocy. Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich osób, aby widząc osoby potrzebujące pomocy, osoby bezdomne, niezwłocznie zgłaszały ten fakt do Straży Miejskiej w Starachowicach pod numer telefonu 41 274 62 48. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie – apelują funkcjonariusze SM.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.