Kolejny przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych przy ul. Żytniej

flash Starachowice

 Gmina Starachowice wystawiła do sprzedaży osiem działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, są one położone na terenie osiedla Południe w niedalekim sąsiedztwie zalewu Lubianka i obszarów leśnych. Działki będzie można nabyć w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych wystawionych do sprzedaży jest zróżnicowana tj. od 547 do 999 m2  podobnie jak ich ceny wywoławcze, które wahają się od 38 600 zł do 88 780 zł.

Pełna informacja o działkach objętych przetargiem znajduje w ogłoszeniu o przetargu  (klikając link poniżej) lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach pod adresem: bip.um.starachowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń w rozwinięciu Sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości gminnych i dalej w zakładce Przetargi.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 41 273 82 58 lub osobiście w pok. nr 104 w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45 w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45 w sali nr 130 w dniu 27.02.2017 r., o godzinie 11.00. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, które należy wnieść najpóźniej do 20.02.2017 r

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.