Służba zdrowia po nowym roku

flash Starachowice

Nowy rok przynosi nowe w służbie zdrowia. Wszystko z myślą o poprawie opieki medycznej i obsługi pacjenta. Co ma się zmienić?

POZ dla wszystkich

Od nowego roku (od 12 stycznia) osoby nieubezpieczone mogą bezpłatnie pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia), ale nią nie była (gdyż np. nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny) i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia w przypadku „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie oznacza to, że zniknie system eWUŚ, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki medycznej. Każda placówka medyczna, która posiada umowę na świadczenia opieki zdrowotnej z NFZ, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń, powinna poinformować o tym fakcie pacjenta. Jednocześnie, powinna przedstawić wynikającą z nowych przepisów możliwość „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

Bezpłatna wizyta lekarska nie jest jednoznaczna z prawem do refundowanych recept. O ile nieubezpieczony pacjent nie poniesie kosztów związanych z wizytą, będzie musiał ponosić 100 proc. odpłatności za leki.

Pneumokoki bezpłatne

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym obowiązkowymi szczepieniami przeciw pneumokokom będą objęte wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 roku. Koszty szczepień będą finansowane z budżetu resortu. Obecnie obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom objęte są dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży i te z masą urodzeniową poniżej 2,5 kg. Ze wskazań medycznych szczepione są też dzieci do 5. roku życia chorujące mm.in. na przewlekłe choroby serca, cukrzycę i astmę.

Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, takich jak zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli czy płuc. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), obejmująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsę (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią.

Ciążą pod szczególnym nadzorem

Specjalną opieką medyczną zostaną otoczone kobiety z powikłaną ciążą oraz urodzone już dzieci z poważnymi wrodzonymi wadami, a także wcześniaki. W praktyce, kobieta, u której stwierdzi się wadę płodu, zostanie skierowana do szpitala, który ma doświadczenia w tego rodzaju opiece. Tam otrzyma wsparcie psychologa lub psychiatry.

Jeśli płód będzie mógł być operowany jeszcze przed porodem, zabieg zostanie sfinansowany i przeprowadzony przez NFZ. Jeśli nie – matka i dziecko zostaną objęci kompleksową opieką neonatologa i innych specjalistów, a jeśli zajdzie potrzeba, także rehabilitantów.

Szpitale w sieci

Jak informuje Beata Szczepanek, rzecznik prasowy NFZ w Kielcach, nowy rok to także zmiany zasad kontraktowania świadczeń medycznych.

– Od drugiego półrocza 2017 roku ma wejść w życie tzw. sieć szpitali – mówi B. Szczepanek. – W praktyce wszystkie placówki powiatowe na terenie województwa świętokrzyskiego otrzymają kontrakty na leczenie szpitalne bez konkursów. Dla pacjenta oznacza to gwarancję leczenia. Jeśli szpital ma zagwarantowane finansowanie, pacjent może być spokojny o opiekę. Zagwarantowana będzie również specjalistyka w niektórych zakresach. Np. pacjenci po leczeniu szpitalnym na oddziale ortopedycznym, będą mieli zapewnioną opiekę rehabilitacyjną.

Jak dodaje rzeczniczka NFZ, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma być swoistego rodzaju „przewodnikiem” pacjenta w leczeniu specjalistycznym. W razie konieczności ma on koordynować leczenie i wskazać lekarza o dalszego leczenia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.