Sfera około biznesowa w Mircu?

flash Mirzec

Ciekawe spotkanie w tematyce przedsiębiorczości miało miejsce 10 listopada br. w urzędzie gminy w Mircu. Na zaproszenie wójta do urzędu przybyli Andrzej Gach prezes Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Michał Zatorski – prezes Akademii Przedsiębiorczości

Tematyką spotkania była możliwość wsparcia i współpraca z podmiotami , których działania zapisano w gminnym programie rewitalizacji oraz zawiązanie partnerstwa gminy Mirzec z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców przy projekcie zintegrowanej rewitalizacji centrum Mirca. Ponadto co jest kluczowe przy projektach rewitalizacyjnych – opracowanie projektu społecznego w ramach EFS. W tym celu z udziałem pracowników gminy ( Pawła Lewkowicza – inspektora urzędu i Grażyny Potrzeszcz- kierownik GOPS ) wójt Mirosław Seweryn z „gośćmi prezesami” omawiali wstępną propozycję przedsięwzięcia aktywizującego i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu osób defaworyzowanych i seniorów z obszaru rewitalizacji. Rozmawiano także o współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy Akademią Przedsiębiorczości, a GOPS w Mircu na bazie strategii rozwiązywania problemów społecznych w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niezaradnych życiowo oraz niepełnosprawnych. Poruszano tematykę ekonomiki społecznej na terenie gminy Mirzec. Pan Andrzej Gach poparł wstępny pomysł uruchomienia w systemie doraźnym punktu informacji dla przedsiębiorców – z możliwością udzielna porad i wskazówek dla zainteresowanych przez kompetentnych przedstawicieli sektora około biznesowego. W spotkaniu akcentowano także tematykę projektów edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych – matematyki i przyrody z wiodącą rolą Akademii Przedsiębiorczości. W rezultacie poruszanych wielu tematów uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że na kolejne spotkanie przygotowane będą konkretne tematy pod dyskusje celem wypracowania ram współpracy gminy, GOPS z sektorem okołobiznesowym. W planach jest także otwarte spotkanie z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami o czym uprzednio będzie stosowna informacja z terminem spotkania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.