Mamy nowe nazwy ulic!

flash Starachowice

Tomasz Andrzejewski

– Wnoszę zmiany do projektów uchwał dotyczących zmian nazw ulic: Krywki i Krzosa. Proponujemy zmianę nazwy ul. J. Krzosa na ul. Bankową, na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Krywki do ronda gen. Antoniego Hedy „Szarego”. Odcinek od skrzyżowania z ul. T. Krywki do ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego nosiłby imię Jadwigi Kaczyńskiej. Zgłaszamy ten wniosek w imieniu mieszkańców. Podjęcie powyższej uchwały wpisuje się w dotychczasową praktykę upamiętniania Honorowych Obywateli Miasta Starachowice, a taką jest pani Jadwiga Kaczyńska.

Ulica Tadeusza Krywki miałaby nosić nazwę rotmistrza Witolda Pileckiego. My również mamy listy z podpisami mieszkańców i jak ma się 30 zebranych podpisów do naszych 70? W konsultacjach nie mieliśmy możliwości wziąć udział.

 

 

Krzysztof Różycki

– Wnoszę zmiany do uchwały w  sprawie zmiany nazwy ul. 9 Maja. w imieniu mieszkańców proponujemy, aby ulica ta nosiła nazwę Młyny. Mieszkańcy którzy konsultowali się z nami są właśnie za taką nazwą.

 

 

Sylwester Kwiecień

– Nie rozumiem skąd zmiany do uchwał, skoro jesteśmy po konsultacjach z mieszkańcami, na których oni sami wypowiedzieli się na temat nazewnictwa ulic przy których mieszkają. Czemu wnioskodawcy nowych nazw nie przyszli na te konsultacje i wówczas nie złożyli swoich propozycji? Szanujmy mieszkańców! Zróbmy to w sposób cywilizowany, bo następnym razem mieszkańcy nie będą zainteresowani żadnymi konsultacjami, skoro ich głos i tak nie jest brany pod uwagę. Dojdą do wniosku – i słusznie – że takie spotkania do niczego nie prowadzą, bo ich głos się po prostu nie liczy. Proponuję, aby głosowanie za zmianami nazewnictwa ulic odbywało się imiennie, by mieszkańcy wiedzieli kto ich traktuje poważnie.

 

 

 

 Rozkład głosów radnych na poszczególne

Sawickiej – Medyczna – 20 za, 0 przeciw

Krasicki – Przyjazna – 20 za, 0 przeciw

Marchlewskiego – Cysterska – 20 za, 0 przeciw

Nowotki – Cyrkowicza – 20 za, 0 przeciw

Krzosa – odcinek Bankowa – 18 za, 2 przeciw

Krzosa – odcinek Kaczyńskiej – 14 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący

Krywki – Pileckiego – 11 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące

Mrozowskiego – Oświatowa – 19 za, 1 wstrzymujący

9 Maja – Młyny – 12 za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące

Szaszki – Radosna – 17 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące

Al. Wyzwolenia – Al. Niepodległości – 20 za, 0 przeciw

17 Stycznia – Benedyktyńska – 20 za, 0 przeciw

XX-lecia – Licealna – 15 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące

 

 

***

Komentarz

Radni odrzucili propozycję Sylwestra Kwietnia, aby głosowanie za nazwami ulic odbyło się imiennie, a szkoda. Radni którzy obecni byli na konsultacjach z mieszkańcami pytani przez samych zainteresowanych czy mogą liczyć na ich poparcie i czy zagłosują tak jak proponują mieszkańcy, obiecywali że są tu właśnie po to by wsłuchać się w głos mieszkańców i być ich reprezentantami. Jak widać konsultacje sobie, a głosowanie wg wytycznych, do których mają dostosować się wszyscy członkowie danego klubu – sobie. I nie pomogły nawet delegacje mieszkańców, którzy optowali za daną nazwą ulicy. Nie i koniec. Ma być tak jak zadecydowała „góra”.

Takie były propozycje nowych nazw ulic, ustalone po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, w projektach uchwał przygotowanych przez prezydenta Marka Materka.

Hanki Sawickiej – Medyczna
Janka Krasickiego – Przyjazna
Juliana Marchlewskiego – Cysterska
Marcelego Nowotki – dr Włodzimierza Cyrkowicza
Józefa Krzosa – Bankowa
Tadeusza Krywki – Pocztowa
Jana Mrozowskiego – Oświatowa
9 Maja – 8 Maja
Szaszki – Radosna
Aleja Wyzwolenia – Aleja Niepodległości
17 Stycznia – Benedyktyńska
XX-lecia – Licealna

 

Takie mamy nowe nazwy ulic, po uchwałach podjętych przez Radę Miejską

Hanki Sawickiej – Medyczna
Janka Krasickiego – Przyjazna
Juliana Marchlewskiego – Cysterska
Marcelego Nowotki – dr Włodzimierza Cyrkowicza
Józefa Krzosa
– odcinek od Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do skrzyżowania z ul. Tadeusza Krywki – Jadwigi Kaczyńskiej
– odcinek od skrzyżowania z ul. Krywki do ronda Antoniego Hedy „Szarego” – Bankowa
Tadeusza Krywki – rotmistrza Witolda Pileckiego
Jana Mrozowskiego – Oświatowa
9 Maja – Młyny
Szaszki – Radosna
Aleja Wyzwolenia – Aleja Niepodległości
17 Stycznia – Benedyktyńska
XX-lecia – Licealna

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.