Pomóżmy rodzinie odbudować dom

flash Nowa Słupia

Wójt Gminy Nowa Słupia oraz Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom zwraca się z prośbą o pomoc w budowie domu dla rodziny Karcz zam. Serwis gmina Nowa Słupia, która ucierpiała w pożarze. W ciągu kilku godzin ogień strawił wszystko co posiadali. Stracili wszystko o co zabiegali całe życie. Bez odpowiedniego kapitału własnego, pomimo zaangażowania władz lokalnych, jednostek organizacyjnych oraz wielkiego zaangażowania mieszkańców bez wsparcia finansowo – materialnego ze strony przedsiębiorców, szczególnie specjalizujących się w branży budowlanej, nie jesteśmy w stanie odbudować rodzinie domu.

Mamy nadzieję, że z Państwa udziałem uda nam się wspólnie przywrócić tę rodzinę do pełnowartościowego życia, a dzieciom wyrównać stratę jaką jest utrata rodzinnego domu.

Wychodząc naprzeciw poszkodowanej rodzinie, której marzeniem jest odbudowa domu, zwracamy się do Państwa, wszystkich ludzi dobrej woli, chętnych do niesienia pomocy innym z gorąca prośbą o wsparcie rzeczowe i finansowe umożliwiające jak najszybszą odbudowę spalonego domu.

Każda udzielona pomoc w znaczący sposób złagodzi skutki i zniszczenia spowodowane pożarem, pomoże odbudować spalony dom.

W przypadku chęci udzielenia pomocy poszkodowanej rodzinie, zwłaszcza w postaci materiałów budowlanych prosimy o kontakt z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi Anną Moruś – Mergalską tel. 41 3177139 lub Sekretarzem Gminy Agnieszką Lewandowską tel. 41 3178768.

Przekazujemy numer konta bankowego utworzonego w celu zbierania środków finansowych dla rodziny: Anna Karcz 19 8507 0004 3007 7002 5523 0001

Z góry za udzielona pomoc serdecznie dziękujemy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.